Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0151(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0192/2017

Teksty złożone :

A8-0192/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/05/2017 - 11.8
CRE 18/05/2017 - 11.8
PV 02/10/2018 - 7.7
CRE 02/10/2018 - 7.7

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0364

Protokół
Czwartek, 18 maja 2017 r. - Strasburg

11.8. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Koordynacja niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku ***I (głosowanie)
CRE

Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Współsprawozdawczynie: Sabine Verheyen i Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(głosowanie tajne)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 18.5.2017)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Zatwierdzono

Wystąpienia

Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE, aby zwrócić się z wnioskiem o odroczenie głosowania zgodnie z art. 190 Regulaminu, Angel Dzhambazki za wnioskiem i Sabine Verheyen przeciw wnioskowi.

W GE (przy 245 głosach za, 353 głosach przeciw i 25 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności