Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0151(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0192/2017

Predkladané texty :

A8-0192/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/05/2017 - 11.8
CRE 18/05/2017 - 11.8
PV 02/10/2018 - 7.7
CRE 02/10/2018 - 7.7

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0364

Zápisnica
Štvrtok, 18. mája 2017 - Štrasburg

11.8. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Koordinácia niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu ***I (hlasovanie)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyne: Sabine Verheyen a Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(tajné hlasovanie)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (
príloha 1 zápisnice zo dňa 18.5.2017)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Schválené

Vystúpenia:

Hannu Takkula v mene skupiny ALDE so žiadosťou o odloženie hlasovania v súlade s článkom 190 rokovacieho poriadku, Angel Dzhambazki v prospech žiadosti a Sabine Verheyen proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 245, proti: 353, zdržali sa hlasovania: 25).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia