Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0151(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0192/2017

Ingivna texter :

A8-0192/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/05/2017 - 11.8
CRE 18/05/2017 - 11.8
PV 02/10/2018 - 7.7
CRE 02/10/2018 - 7.7

Antagna texter :

P8_TA(2018)0364

Protokoll
Torsdagen den 18 maj 2017 - Strasbourg

11.8. Besut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Sabine Verheyen och Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 18.5.2017)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Godkändes (P8_TA(2017)0225)

Inlägg:

Hannu Takkula för ALDE-gruppen, som begärde att omröstningen skulle skjutas upp, i enlighet med arttikel 190 i arbetsordningen, Angel Dzhambazki som stödde begäran, och Sabine Verheyen som motsatte sig den.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (245 röster för, 353 röster emot, 25 nedlagda röster).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy