Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2998(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0345/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/05/2017 - 11.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0226

Протокол
Четвъртък, 18 май 2017 г. - Страсбург

11.10. Постигане на решение в Близкия изток чрез създаване на две държави (гласуване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението на Западния бряг, включително израелските селища (2016/2998(RSP))

Разискването се състоя на 22 ноември 2016 г. (точка 11 от протокола от 22.11.2016 г.).

Предложенията за резолюции са обявени на 18 май 2017 г. (точка 2 от протокола от 18.5.2017 г.).

Предложения за резолюция B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017 и B8-0354/2017 (2016/2998(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0345/2017

(за замяна на B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0352/2017 и B8-0354/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski и Antonio López-Istúriz White, от името на групата PPE,

—   Victor Boştinaru и Elena Valenciano, от името на групата S&D,

—   Charles Tannock и Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR,

—   Hilde Vautmans, от името на групата ALDE,

—   Tamás Meszerics, Bart Staes и Jill Evans, от името на групата Verts/ALE,

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo и Ignazio Corrao.

Приема се (P8_TA(2017)0226)

(Предложението за резолюция B8-0348/2017 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност