Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2998(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0345/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/05/2017 - 11.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0226

Protokoll
Torsdagen den 18 maj 2017 - Strasbourg

11.10. Att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen på Västbanken, inklusive bosättningarna (2016/2998(RSP))

Debatten hade ägt rum den 22 november 2016 (punkt 11 i protokollet av den 22.11.2016)).

Resolutionsförslagen tillkännagavs den18 maj 2017 (punkt 2 i protokollet av den 18.5.2017).

Resolutionsförslag B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017 och B8-0354/2017 (2016/2998(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0345/2017

(ersätter B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0352/2017 och B8-0354/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Antonio López-Istúriz White, för PPE-gruppen,

—   Victor Boştinaru och Elena Valenciano, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock och Anders Primdahl Vistisen, för ECR-gruppen,

—   Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen,

—   Tamás Meszerics, Bart Staes och Jill Evans, för Verts/ALE-gruppen,

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao.

Antogs (P8_TA(2017)0226)

(Resolutionsförslag B8-0348/2017 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy