Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2654(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0331/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/05/2017 - 11.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0227

Zápis
Čtvrtek, 18. května 2017 - Štrasburk

11.11. Strategie EU pro Sýrii (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 a B8-0342/2017 (2017/2654(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0331/2017

(nahrazující B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 a B8-0342/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Tokia Saïfi za skupinu PPE,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein a Neena Gill za skupinu S&D,

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden a Branislav Škripek za skupinu ECR,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE,

—   Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2017)0227)

(Návrh usnesení B8-0335/2017 se nebere v potaz.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí