Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2654(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0331/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/05/2017 - 11.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0227

Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. gegužės 18 d. - Strasbūras

11.11. ES strategija dėl Sirijos (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 ir B8-0342/2017 (2017/2654(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0331/2017

(keičia B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 ir B8-0342/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Tokia Saïfi PPE frakcijos vardu,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein ir Neena Gill S&D frakcijos vardu,

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu,

—   Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2017)0227)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0335/2017 anuliuotas.)

Teisinė informacija - Privatumo politika