Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2654(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0331/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/05/2017 - 11.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0227

Protokół
Czwartek, 18 maja 2017 r. - Strasburg

11.11. Strategia UE na rzecz Syrii (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 i B8-0342/2017 (2017/2654(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0331/2017

(zastępujący B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 i B8-0342/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Tokia Saïfi, w imieniu grupy politycznej PPE,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein i Neena Gill, w imieniu grupy S&D,

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy politycznej ALDE,

—   Barbara Lochbihler, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2017)0227)

(Projekt rezolucji B8-0335/2017 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności