Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2654(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0331/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/05/2017 - 11.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0227

Proces-verbal
Joi, 18 mai 2017 - Strasbourg

11.11. Strategia UE privind Siria (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 și B8-0342/2017 (2017/2654(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0331/2017

(care înlocuiește B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 și B8-0342/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski și Tokia Saïfi, în numele Grupului PPE,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein și Neena Gill, în numele Grupului S&D,

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE,

—   Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2017)0227)

(Propunerea de rezoluție B8-0335/2017 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate