Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2654(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0331/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/05/2017 - 11.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0227

Zápisnica
Štvrtok, 18. mája 2017 - Štrasburg

11.11. Stratégia EÚ pre Sýriu (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 a B8-0342/2017 (2017/2654(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0331/2017

(nahrádzajúci B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 a B8-0342/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Tokia Saïfi v mene skupiny PPE,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein a Neena Gill v mene skupiny S&D,

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden a Branislav Škripek v mene skupiny ECR,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE,

—   Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2017)0227)

(Návrh uznesenia B8-0335/2017 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia