Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2654(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0331/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/05/2017 - 11.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0227

Protokoll
Torsdagen den 18 maj 2017 - Strasbourg

11.11. EU:s strategi för Syrien (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 och B8-0342/2017 (2017/2654(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0331/2017

(ersätter B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 och B8-0342/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Tokia Saïfi, för PPE-gruppen,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein och Neena Gill, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden och Branislav Škripek, för ECR-gruppen,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Barbara Lochbihler, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0227)

(Resolutionsförslag B8-0335/2017 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy