Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2687(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0300/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/05/2017 - 11.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0229

Zápis
Čtvrtek, 18. května 2017 - Štrasburk

11.13. Uprchlický tábor v Dadaabu (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 a B8-0339/2017 (2017/2687(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0300/2017

(nahrazující B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 a B8-0339/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Željana Zovko, Anna Záborská, Andrey Kovatchev a Joachim Zeller za skupinu PPE,

—   Maria Arena a Elena Valenciano za skupinu S&D,

—   Charles Tannock za skupinu ECR,

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE,

—   Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2017)0229)

(Návrh usnesení B8-0336/2017 se nebere v potaz.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí