Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2687(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0300/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/05/2017 - 11.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0229

Protokół
Czwartek, 18 maja 2017 r. - Strasburg

11.13. Obóz dla uchodźców w Dadaab (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 i B8-0339/2017 (2017/2687(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0300/2017

(zastępujący B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 i B8-0339/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Željana Zovko, Anna Záborská, Andrey Kovatchev i Joachim Zeller, w imieniu grupy politycznej PPE,

—   Maria Arena i Elena Valenciano, w imieniu grupy S&D,

—   Charles Tannock w imieniu grupy ECR,

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy politycznej ALDE,

—   Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi i Jordi Solé, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2017)0229)

(Projekt rezolucji B8-0336/2017 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności