Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2688(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0349/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0231

Jegyzőkönyv
2017. május 18., Csütörtök - Strasbourg

11.15. A Tanács LMBTI-iránymutatásainak végrehajtása, különösen a csecsenföldi homoszexuális (illetve annak vélt) férfiak kivégzése kapcsán (szavazás)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Állásfoglalási indítványok B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 és B8-0356/2017 (2017/2688(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0349/2017

(amely a B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 és B8-0356/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler és Anna Maria Corazza Bildt, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein és Pier Antonio Panzeri, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones és Raffaele Fitto, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis és Dennis de Jong, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini és Molly Scott Cato, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto és Piernicola Pedicini.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0231)

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat