Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2688(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0349/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0231

Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 18. maijs - Strasbūra

11.15. Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošana, it īpaši saistībā ar homoseksuālu (par tādiem uzskatītu) vīriešu vajāšanu Čečenijā, Krievijā (balsošana)
CRE

Rezolūciju priekšlikumi B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 un B8-0356/2017 (2017/2688(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0349/2017

(aizstāj B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 un B8-0356/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler un Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā,

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein un Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā,

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā,

—   Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis un Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā,

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini un Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto un Piernicola Pedicini.

Pieņemts (P8_TA(2017)0231).

SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

Juridisks paziņojums - Privātuma politika