Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2688(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0349/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0231

Proces-verbal
Joi, 18 mai 2017 - Strasbourg

11.15. Implementarea Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva homosexualilor (a celor percepuți ca fiind homosexuali) din Cecenia, Rusia (vot)
Stenograma

Propuneri de rezoluții B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 și B8-0356/2017 (2017/2688(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0349/2017

(care înlocuiește B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 și B8-0356/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler și Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE,

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D,

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE,

—   Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis și Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL,

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini și Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto și Piernicola Pedicini.

Adoptat (P8_TA(2017)0231)

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

Aviz juridic - Politica de confidențialitate