Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. május 18., Csütörtök - Strasbourg

11. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


11.1. Zambia, különösen Hakainde Hichilema esete (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 és B8-0372/2017 (2017/2681(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0361/2017

(amely a B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 és B8-0372/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness és Giovanni La Via, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Cécile Kashetu Kyenge, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei és Arne Gericke, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl és María Teresa Giménez Barbat, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos és Stelios Kouloglou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

—   Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun és Davor Škrlec, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében,

—   Barbara Kappel.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0218)


11.2. Etiópia, különösen Dr. Merera Gudina esete (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 és B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0369/2017

(amely a B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0376/2017 és B8-0377/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Michael Gahler, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere és Giovanni La Via, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Ana Gomes, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke és Urszula Krupa, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl és María Teresa Giménez Barbat, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun és Davor Škrlec, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini és Laura Ferrara, az EFDD képviselőcsoport nevében,

—   Barbara Kappel.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0219)

(A B8-0375/2017 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Charles Tannock szóbeli módosításokat nyújt be a 2. módosításhoz és az M. preambulumbekezdéshez. A szóbeli módosításokat elfogadják.


11.3. Dél-Szudán (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 és B8-0370/2017 (2017/2683RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0358/2017

(amely a B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 és B8-0370/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk, Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness és Giovanni La Via, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Jytte Guteland, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jana Žitňanská és Arne Gericke, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl és María Teresa Giménez Barbat, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos és Merja Kyllönen, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec és Judith Sargentini, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas és Beatrix von Storch, az EFDD képviselőcsoport nevében,

—   Barbara Kappel.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0220)


11.4. Az EU, Izland, Liechtenstein és Norvégia közötti megállapodás a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás, a Norvég Királyság és az Európai Unió közötti, a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás, az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv, valamint az Európai Gazdasági Közösség és Izland közötti megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetre [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: David Borrelli (A8-0072/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0221)

A Parlament jóváhagyását adja a megállapodások és a jegyzőkönyvek aláírásához.


11.5. A megfelelő finanszírozási szerkezet Európa régiói számára: a pénzügyi eszközök és támogatások egyensúlya az uniós kohéziós politikában (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a megfelelő finanszírozási szerkezet Európa régiói számára: az uniós kohéziós politikában a pénzügyi eszközök és támogatások egyensúlyáról [2016/2302(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0222)


11.6. A technikai segítségnyújtás jövőbeli perspektívái a kohéziós politika keretében (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a kohéziós politika keretében nyújtott technikai segítségnyújtás jövőbeli perspektíváiról [2016/2303(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0223)


11.7. Az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatósága a belső piacon ***I (szavazás)

Jelentés az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatóságának a belső piacon történő biztosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0224)


11.8. Határozat intézményközi tárgyalások megkezdéséről: A tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolása a változó piaci realitásokra tekintettel ***I (szavazás)

Jelentés a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvet a változó piaci realitásokra tekintettel módosító európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadók: Sabine Verheyen és Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(titkos szavazás)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2017.5.18-i jegyzőkönyv, 1. melléklet )
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

HATÁROZAT INTÉZMÉNYKÖZI TÁRGYALÁSOK MEGKEZDÉSÉRŐL

Jóváhagyva.

Felszólalások

Hannu Takkula, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében kéri, hogy az eljárási szabályzat 190. cikke értelmében halasszák el a szavazást, Angel Dzhambazki támogatja a kérését, Sabine Verheyen pedig ellenzi azt.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (245 mellette, 353 ellene, 25 tartózkodás).


11.9. Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtása (szavazás)

Jelentés az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtásáról [2015/2059(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0225)


11.10. A kétállami megoldás megvalósítása a Közel-Keleten (szavazás)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A ciszjordániai, többek között a telepekkel kapcsolatos helyzet (2016/2998(RSP))

A vita időpontja: 2016. november 22. (2016.11.22-i jegyzőkönyv, 11. pont ).

Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2017. május 18. (2017.5.18-i jegyzőkönyv, 2. pont ).

Állásfoglalási indítványok B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017 és B8-0354/2017 (2016/2998(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0345/2017

(amely a B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0352/2017 és B8-0354/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski és Antonio López-Istúriz White, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Victor Boştinaru és Elena Valenciano, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Charles Tannock és Anders Primdahl Vistisen, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Hilde Vautmans, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Tamás Meszerics, Bart Staes és Jill Evans, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0226)

(A B8-0348/2017 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


11.11. A Szíriára vonatkozó uniós stratégia (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 és B8-0342/2017 (2017/2654(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0331/2017

(amely a B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 és B8-0342/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski és Tokia Saïfi, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein és Neena Gill, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Barbara Lochbihler, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0227)

(A B8-0335/2017 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


11.12. Közúti közlekedés az Európai Unióban (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0290/2017 (2017/2545(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0228)


11.13. A dadaabi menekülttábor (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 és B8-0339/2017 (2017/2687(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0300/2017

(amely a B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 és B8-0339/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Željana Zovko, Anna Záborská, Andrey Kovatchev és Joachim Zeller, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Maria Arena és Elena Valenciano az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi és Jordi Solé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0229)

(A B8-0336/2017 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


11.14. Az áthelyezés megvalósítása (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0340/2017, B8-0343/2017 és B8-0344/2017 (2017/2685(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0340/2017

Elfogadva. (P8_TA(2017)0230)

(A B8-0343/2017 és B8-0344/2017 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


11.15. A Tanács LMBTI-iránymutatásainak végrehajtása, különösen a csecsenföldi homoszexuális (illetve annak vélt) férfiak kivégzése kapcsán (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 és B8-0356/2017 (2017/2688(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0349/2017

(amely a B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 és B8-0356/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler és Anna Maria Corazza Bildt, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein és Pier Antonio Panzeri, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones és Raffaele Fitto, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis és Dennis de Jong, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini és Molly Scott Cato, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto és Piernicola Pedicini.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0231)

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat