Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 maj 2017 - Strasbourg

12. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Rekommendation David Borrelli - A8-0072/2017
Daniel Hannan

Betänkande Jean-Marie Cavada - A8-0378/2016
Michaela Šojdrová och Momchil Nekov

Betänkande Andrey Novakov - A8-0139/2017
Andrejs Mamikins

Betänkande Ruža Tomašić - A8-0180/2017
Igor Šoltes och Momchil Nekov

Betänkande Adam Szejnfeld - A8-0123/2017
Michaela Šojdrová, Marian Harkin och Seán Kelly

Att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern (2016/2998(RSP)) - RC-B8-0345/2017
Ana Gomes

EU:s strategi för Syrien (2017/2654(RSP)) - RC-B8-0331/2017
Andrejs Mamikins och José Inácio Faria

Vägtransporter i Europeiska unionen (2017/2545(RSP)) - B8-0290/2017
Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki och Lucy Anderson

Flyktinglägret i Dadaab (2017/2687(RSP)) - RC-B8-0300/2017
Jens Rohde

Få omplaceringen att fungera - (2017/2685(RSP)) - RC-B8-0340/2017
Andrejs Mamikins.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy