Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 18 май 2017 г. - Страсбург

(Заседанието, прекъснато в 13.05 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

14. Позиция на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 64, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следната позиция, придружена от мотивите за нейното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския Парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD))

Разглеждане в комисия: водеща: CONT, LIBE

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да приеме своята позиция, започва да тече от утре, 19 май 2017 г.

Правна информация - Политика за поверителност