Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 18. května 2017 - Štrasburk

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:05, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

14. Postoj Rady v 1. čtení

Předseda oznámil, že na základě čl. 64 odst.1 jednacího řádu obdržel níže uvedený postoj Rady, odůvodnění jeho přijetí a rovněž postoj Komise k:

- postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestně právní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD))

předáno příslušnému výboru: CONT, LIBE

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí postoje začne běžet zítra, dne 19. května 2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí