Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 18 maja 2017 r. - Strasburg

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.05 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

14. Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 64 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następującego stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc. CONT, LIBE

Trzymiesięczny termin, w jakim Parlament powinien zająć stanowisko, zaczyna zatem biec od jutra, tj. od dnia 19 maja 2017 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności