Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 18. maj 2017 - Strasbourg

(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.05, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

14. Stališče Sveta v prvi obravnavi

Predsedujoči je v skladu s členom 64(1) Poslovnika razglasil, da je od Sveta prejel naslednje stališče z razlogi, zaradi katerih je Svet stališče sprejel, in stališče Komisije o:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD))
posredovano pristojnemu odboru: CONT, LIBE

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago za sprejetje stališča, začne teči z jutrišnjim dnem, 19. maja 2017.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov