Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000019/2017

Ingivna texter :

O-000019/2017 (B8-0220/2017)

Debatter :

PV 15/05/2017 - 9
PV 18/05/2017 - 16
CRE 18/05/2017 - 16

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 18 maj 2017 - Strasbourg

16. Större interpellationer (debatt)
CRE

Större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt (O-00019/2017) de Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen och Julia Pitera, till kommissionen: Skillnader i fråga om produkters innehållsförteckning, sammansättning och smak mellan marknaderna i de central-/östeuropeiska och de västeuropeiska EU-medlemsstaterna (2017/2676(RSP)) (B8-0220/2017)

Dubravka Šuica utvecklade frågan.

Corina Crețu (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein för PPE-gruppen, Viorica Dăncilă för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Igor Šoltes, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Alojz Peterle, Biljana Borzan, Jozo Radoš, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Dita Charanzová, Mihai Ţurcanu, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Momchil Nekov och Daniel Buda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Monika Smolková och Urszula Krupa.

Talare: Corina Crețu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy