Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 maj 2017 - Strasbourg

17. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från rådet och kommissionen:

- Förslag till Rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av Kigaliändringen av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen):

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om hjälp till personer med funktionsnedsättning (B8-0265/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

LIBE

- Sophie Montel. Förslag till resolution om förhandlingarna om ett frihandelsavtal med Mercosur (B8-0266/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om andningsbesvär (B8-0267/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Paloma López Bermejo. Förslag till resolution om silikos som en yrkessjukdom (B8-0269/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om utvecklingen av ett harmoniserat europeiskt system för insamling av uppgifter om onlinevåldtäkt i syfte att kartlägga vilka åtgärder som vidtas för att bekämpa sexuella cybertrakasserier i EU (B8-0278/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

FEMM

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om främjande av användningen av blindskrift (B8-0279/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skapandet av en europeisk plan för utrotning av hepatit C (B8-0280/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy