Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 maj 2017 - Strasbourg

18. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.9 och 215.10 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 15 maj 2017

(*) Namnet konfidentiellt

Roland Van der Hoek (nr 0247/2017); Steffi Altrock (nr 0248/2017); Carrie Ann Hannan (nr 0249/2017); Ewa Pokusińska-Martowicz (nr 0250/2017); David Nudd (nr 0251/2017); Dorota Białoń (nr 0252/2017); Evangelos Tsiompanidis (nr 0253/2017); Alexandru Mihai Petrescu (nr 0254/2017); (*) (nr 0255/2017); (*) (nr 0256/2017); Martin Keatings (nr 0257/2017); (*) (nr 0258/2017); (*) (nr 0259/2017); (*) (nr 0260/2017); José Martínez Rodríguez (nr 0261/2017); (*) (nr 0262/2017); Massimo Terrile (nr 0263/2017); Ella Wade (nr 0264/2017); Daniela Faccio Peláez (nr 0265/2017); (*) (nr 0266/2017); Monia Tondini (nr 0267/2017); Michele Chimienti (nr 0268/2017); (*) (nr 0269/2017); Antonis Theocharous (nr 0270/2017); Benjamin Rzepka (nr 0271/2017); (*) (nr 0272/2017); (*) (nr 0273/2017); José Francisco Torres Valls (nr 0274/2017); Justo Joaquín Botella Sánchez (nr 0275/2017); (*) (nr 0276/2017); Annunziata Stano (nr 0277/2017); Cosmery Calò (nr 0278/2017); Caterina Pavone (nr 0279/2017); (*) (nr 0280/2017); (*) (nr 0281/2017); Carlos Gutiérrez Espín (nr 0282/2017); Letizia Spaventa (nr 0283/2017); Tom Murphy (nr 0284/2017); (*) (nr 0285/2017); (*) (nr 0286/2017); (*) (nr 0287/2017); (*) (nr 0288/2017); (*) (nr 0289/2017); (*) (nr 0290/2017); (*) (nr 0291/2017); (*) (nr 0292/2017); (*) (nr 0293/2017); (*) (nr 0294/2017); (*) (nr 0295/2017); (*) (nr 0296/2017); Benedict Garrett (nr 0297/2017); János Méry (nr 0298/2017); (*) (nr 0299/2017); Ryszard Florek (nr 0300/2017); (*) (nr 0301/2017); Ivan Bisconti (nr 0302/2017); (*) (nr 0303/2017); (*) (nr 0304/2017); Jorge André Moreira (nr 0305/2017); (*) (nr 0306/2017); Fiona Godfrey (nr 0307/2017); José Martínez Rodríguez (nr 0308/2017); Flavio Miccono (nr 0309/2017); (*) (nr 0310/2017); (*) (nr 0311/2017); (*) (nr 0312/2017); (*) (nr 0314/2017); (*) (nr 0315/2017); Simon Baraldi (nr 0316/2017); Simon Baraldi (nr 0317/2017); (*) (nr 0318/2017); (*) (nr 0319/2017); Detlef Zöllner (nr 0320/2017); (*) (nr 0321/2017); (*) (nr 0322/2017); (*) (nr 0323/2017); (*) (nr 0324/2017); (*) (nr 0325/2017); (*) (nr 0326/2017); Alberto Cirio (nr 0327/2017); (*) (nr 0328/2017); (*) (nr 0329/2017); Sándor Gáspár (nr 0330/2017); (*) (nr 0331/2017); (*) (nr 0332/2017); (*) (nr 0333/2017); (*) (nr 0334/2017); Juan Cruz Gárriz Ezcurra (nr 0335/2017); (*) (nr 0336/2017); (*) (nr 0337/2017); Guido Serra (nr 0338/2017); José Antonio Pallarés García (nr 0339/2017); (*) (nr 0340/2017); (*) (nr 0341/2017); (*) (nr 0342/2017); (*) (nr 0343/2017); (*) (nr 0344/2017); (*) (nr 0345/2017); (*) (nr 0346/2017); (*) (nr 0347/2017); (*) (nr 0348/2017); (*) (nr 0349/2017); (*) (nr 0350/2017); Roderick O'Sullivan (nr 0351/2017); (*) (nr 0352/2017); (*) (nr 0353/2017); Tanja Žagar (nr 0354/2017); Ágnes Tímea Szabó (nr 0355/2017); Ulrich Pompe (nr 0356/2017); Monika Waldkirch (nr 0357/2017); Patricio Oschlies Serrano (nr 0358/2017); (*) (nr 0359/2017); (*) (nr 0360/2017); (*) (nr 0361/2017); Alberto Cirio (nr 0362/2017); (*) (nr 0363/2017); Simon Baraldi (nr 0364/2017); Chukwudi Onyeabor (nr 0365/2017); Mario Cuellar Brenes (nr 0366/2017); Benjamin Rzepka (nr 0367/2017); Simon Baraldi (nr 0368/2017); Carlos Quirosa Almuedo (nr 0369/2017); (*) (nr 0370/2017); David Naert (Belgian Professional Sportwriters Association) (nr 0371/2017); (*) (nr 0372/2017); Andreas Scherer (nr 0373/2017); (*) (nr 0374/2017); Marco Bazzoni (nr 0375/2017); Marco Bazzoni (nr 0376/2017); Fotios Batzios (nr 0377/2017); José Miguel Ballester Sucarrats (nr 0378/2017); (*) (nr 0379/2017); (*) (nr 0380/2017); (*) (nr 0381/2017); (*) (nr 0382/2017); Crina Petrariu (nr 0383/2017); Botond Boer (nr 0384/2017); (*) (nr 0385/2017); Gini Blake (nr 0386/2017); Vivian Ingrid Todoran (nr 0387/2017); (*) (nr 0388/2017); Mario Carrillo Salagre (nr 0389/2017); Fotios Batzios (nr 0390/2017); Francisco Milde (nr 0391/2017); (*) (nr 0392/2017); (*) (nr 0393/2017); (*) (nr 0394/2017); Jens Genzer (nr 0395/2017); (*) (nr 0396/2017); Rocío Sánchez López-Ibáñez (nr 0397/2017); Laura Ferrara (nr 0398/2017); (*) (nr 0399/2017); (*) (nr 0400/2017); (*) (nr 0401/2017); Véronique Desrame (nr 0402/2017); Christopher Blackmore (nr 0403/2017).

Framställningen nr 0313/2017 hade tagits bort från registret eftersom framställaren hade dragit tillbaka den efter registreringen..

Talmannen meddelade att han den 15 maj 2017 till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar till parlamentet som ingetts av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen, bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.15 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy