Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 18 maja 2017 r. - Strasburg

19. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 45 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 6 kwietnia 2017 r.)

komisja AFCO

- Skład Parlamentu Europejskiego (2017/2054(INL))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 46 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11 maja 2017 r.)

komisja TRAN

- Manipulowanie licznikiem kilometrów w pojazdach silnikowych: przegląd ram prawnych UE (2017/2064(INL))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 6 kwietnia 2017 r.)

komisja BUDG

- Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (2017/2053(INI))
(opinia: AFCO, AGRI, ENVI, EMPL, ECON, CONT, INTA)

- Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (2017/2052(INI))
(opinia: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, INTA, TRAN, REGI)

komisja ENVI

- Międzynarodowe zarządzanie oceanami – program działań na rzecz przyszłości oceanów w kontekście celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030 (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI))
(opinia: PECH, TRAN (art. 54 Regulaminu))

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11 maja 2017 r.)

komisja INTA

- Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej (2017/2070(INI))
(opinia: EMPL)

- W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego (2017/2065(INI))
(opinia: ITRE, LIBE, IMCO)

komisja BUDG

- Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (2017/2071(INI))
(opinia: INTA, REGI, ECON (art. 54 Regulaminu))

komisja ECON

- Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2017 (2017/2072(INI))

- Plan działania w sprawie detalicznych usług finansowych (COM(2017)0139 - 2017/2066(INI))
(opinia: IMCO)

komisja IMCO

- Wdrożenie dyrektywy 2005/36/WE w odniesieniu do przepisów i potrzeby reformy usług dotyczących wolnych zawodów (2017/2073(INI))
(opinia: EMPL)

komisja TRAN

- Europejska strategia na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych (COM(2016)0766 - 2017/2067(INI))
(opinia: LIBE, IMCO)

komisja LIBE

- Zwalczanie cyberprzestępczości (2017/2068(INI))
(opinia: ITRE, INTA, IMCO)

komisja PETI

- Sprawozdanie w sprawie obywatelstwa UE w 2017 r.: Wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych przemian (2017/2069(INI))
(opinia: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (art. 54 Regulaminu))

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja JURI

- Transgraniczna wymiana między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnym, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc. JURI
opinia: PETI, CULT, EMPL, INTA, JURI (art. 39 Regulaminu)

- Środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc. ITRE
opinia: AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI, JURI (art. 39 Regulaminu)

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 6 kwietnia 2017 r.)

komisja ENVI

- Międzynarodowe zarządzanie oceanami – program działań na rzecz przyszłości oceanów w kontekście celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030 (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI)) (opinia: PECH, TRAN (art. 54 Regulaminu))

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11 maja 2017 r.)

komisja BUDG

- Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (2017/2071(INI))
(opinia: INTA, REGI, ECON (art. 54 Regulaminu))

komisja PETI

- Sprawozdanie w sprawie obywatelstwa UE w 2017 r.: Wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych przemian (2017/2069(INI))
(opinia: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (art. 54 Regulaminu))

Decyzja o ustanowieniu procedury ze wspólnymi posiedzeniami komisji (art. 55 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 6 kwietnia 2017 r.)

- Unijny system certyfikacji sprzętu do kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 - 2016/0236(COD))
komisje: IMCO, TRAN
(opinia: LIBE)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11 maja 2017 r.)

- Zarządzanie unią energetyczną (COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD))
komisje: ENVI, ITRE
(opinia: DEVE, AGRI, BUDG, ECON, IMCO)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 108 Regulaminu)

komisja AFET

- Zalecenia dla Rady, Komisji i ESDZ dotyczące negocjacji w sprawie kompleksowej umowy między UE a Azerbejdżanem (2017/2056(INI))

komisja INTA

- Zalecenia dla Rady, Komisji i ESDZ dotyczące negocjacji w sprawie modernizacji filara handlowego w układzie o stowarzyszeniu UE–Chile (2017/2057(INI))

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności