Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 18. maj 2017 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (forretningsordenens artikel 69c)
 3.Opnåelse af en tostatsløsning i Mellemøsten (indgivne beslutningsforslag)
 4.EU-strategi for Syrien (indgivne beslutningsforslag)
 5.Flygtningelejren Dadaab (indgivne beslutningsforslag)
 6.Hvordan får man omfordelingsordningen til at virke? (indgivne beslutningsforslag)
 7.Gennemførelse af Rådets retningslinjer for LGBTI-personer, navnlig i forbindelse med forfølgelse af (formodede) homoseksuelle mænd i Tjetjenien, Rusland (indgivne beslutningsforslag)
 8.Det rette finansieringsmiks for Europas regioner: afbalancering af finansielle instrumenter og tilskud i EU's samhørighedspolitik - Fremtidsperspektiver for den tekniske bistand inden for rammerne af samhørighedspolitikken (forhandling)
 9.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  9.1.Zambia, navnlig sagen vedrørende Hakainde Hichilema
  9.2.Etiopien, navnlig sagen vedrørende dr. Merera Gudina
  9.3.Sydsudan
 10.Parlamentets sammensætning
 11.Afstemningstid
  11.1.Zambia, navnlig sagen vedrørende Hakainde Hichilema (afstemning)
  11.2.Etiopien, navnlig sagen vedrørende dr. Merera Gudina (afstemning)
  11.3.Sydsudan (afstemning)
  11.4.Aftalen mellem EU, Island, Liechtenstein og Norge om en EØS-finansieringsmekanisme 2014-2021 *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.5.Det rette finansieringsmiks for Europas regioner: afbalancering af finansielle instrumenter og tilskud i EU's samhørighedspolitik (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.6.Fremtidsperspektiver for den tekniske bistand inden for rammerne af samhørighedspolitikken (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.7.Grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked ***I (afstemning)
  11.8.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i lyset af skiftende markedsforhold ***I (afstemning)
  11.9.Gennemførelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Korea (afstemning)
  11.10.Opnåelse af en tostatsløsning i Mellemøsten (afstemning)
  11.11.EU-strategi for Syrien (afstemning)
  11.12.Vejtransport i Den Europæiske Union (afstemning)
  11.13.Flygtningelejren Dadaab (afstemning)
  11.14.Hvordan får man flytningsordningen til at virke? (afstemning)
  11.15.Gennemførelse af Rådets retningslinjer for LGBTI-personer, navnlig i forbindelse med forfølgelse af (formodede) homoseksuelle mænd i Tjetjenien, Rusland (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 16.Større forespørgsler (forhandling)
 17.Modtagne dokumenter
 18.Andragender
 19.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 20.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 21.Tidspunkt for næste mødeperiode
 22.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
 Bilag 1 - Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i lyset af skiftende markedsforhold
Protokol (237 kb)  Deltagerliste (59 kb)  Bilag 1 (7 kb)
 
Protokol (89 kb)  Deltagerliste (11 kb)  Afstemningsresultater (37 kb)  Afstemning ved navneopråb (77 kb)
 
Protokol (323 kb)  Deltagerliste (62 kb)  Afstemningsresultater (584 kb)  Afstemning ved navneopråb (1158 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik