Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 3.Επίτευξη της δικρατικής λύσης στη Μέση Ανατολή (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Καταυλισμός προσφύγων του Dadaab (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 6.Υλοποίηση της μετεγκατάστασης (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 7.Εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δίωξη των (φερόμενων ως) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία, Ρωσία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 8.Ο σωστός συνδυασμός χρηματοδότησης για τις περιφέρειες της Ευρώπης: εξισορρόπηση χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ - Μελλοντικές προοπτικές τεχνικής βοήθειας για την πολιτική συνοχής (συζήτηση)
 9.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
9.1.Ζάμπια, και ιδίως η υπόθεση του Hakainde Hichilema
  
9.2.Αιθιοπία, και ιδίως η υπόθεση του Dr Merera Gudina
  
9.3.Νότιο Σουδάν
 10.Σύνθεση του Σώματος
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  
11.1.Ζάμπια, και ιδίως η υπόθεση του Hakainde Hichilema (ψηφοφορία)
  
11.2.Αιθιοπία, και ιδίως η υπόθεση του Dr Merera Gudina (ψηφοφορία)
  
11.3.Νότιο Σουδάν (ψηφοφορία)
  
11.4.Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού του ΕΟΧ 2014-2021 *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.5.Ο σωστός συνδυασμός χρηματοδότησης για τις περιφέρειες της Ευρώπης: εξισορρόπηση χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.6.Μελλοντικές προοπτικές τεχνικής βοήθειας για την πολιτική συνοχής (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.7.Διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά ***I (ψηφοφορία)
  
11.8.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Συντονισμός ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων εν όψει της μεταβαλλόμενης πραγματικότητας της αγοράς ***I (ψηφοφορία)
  
11.9.Εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας (ψηφοφορία)
  
11.10.Επίτευξη της δικρατικής λύσης στη Μέση Ανατολή (ψηφοφορία)
  
11.11.Στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (ψηφοφορία)
  
11.12.Οδικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
  
11.13.Καταυλισμός προσφύγων του Dadaab (ψηφοφορία)
  
11.14.Υλοποίηση της μετεγκατάστασης (ψηφοφορία)
  
11.15.Εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δίωξη των (φερόμενων ως) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία, Ρωσία (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 16.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 17.Κατάθεση εγγράφων
 18.Αναφορές
 19.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 20.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 21.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 22.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Συντονισμός ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων εν όψει της μεταβαλλόμενης πραγματικότητας της αγοράς
Συνοπτικά πρακτικά (268 kb) Κατάσταση παρόντων (59 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (131 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1526 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (98 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (47 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (78 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (350 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (701 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1165 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου