Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 18. mai 2017 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)
 3.Kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse saavutamine Lähis-Idas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.ELi Süüriat käsitlev strateegia (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Dadaabi pagulaslaager (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 6.Ümberpaigutamise elluviimine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 7.LGBTI-inimesi käsitlevate nõukogu suuniste rakendamine, eelkõige seoses (väidetavalt) homoseksuaalsete meeste tagakiusamisega Venemaal Tšetšeenias (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 8.Õige rahastamisvahendite kombinatsioon Euroopa piirkondadele: rahastamisvahendite ja toetuste tasakaalustamine ELi ühtekuuluvuspoliitikas - Tehnilise abi tulevikuväljavaated ühtekuuluvuspoliitikas (arutelu)
 9.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  9.1.Sambia, eelkõige Hakainde Hichilema juhtum
  9.2.Etioopia, eelkõige dr Merera Gudina juhtum
  9.3.Lõuna-Sudaan
 10.Parlamendi koosseis
 11.Hääletused
  11.1.Sambia, eelkõige Hakainde Hichilema juhtum (hääletus)
  11.2.Etioopia, eelkõige dr Merera Gudina juhtum (hääletus)
  11.3.Lõuna-Sudaan (hääletus)
  11.4.Lepingu sõlmimine ELi, Islandi, Liechtensteini ja Norra vahel EMP finantsmehhanismi kohta aastateks 2014–2021 *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  11.5.Õige rahastamisvahendite kombinatsioon Euroopa piirkondadele: rahastamisvahendite ja toetuste tasakaalustamine ELi ühtekuuluvuspoliitikas (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  11.6.Tehnilise abi tulevikuväljavaated ühtekuuluvuspoliitikas (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  11.7.Veebisisuteenuste piiriülene kaasaskantavus siseturul ***I (hääletus)
  11.8.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimine, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda ***I (hääletus)
  11.9.ELi ja Korea vahelise vabakaubanduslepingu rakendamine (hääletus)
  11.10.Kahe riigi lahenduse saavutamine Lähis-Idas (hääletus)
  11.11.ELi Süüriat käsitlev strateegia (hääletus)
  11.12.Maanteetransport Euroopa Liidus (hääletus)
  11.13.Dadaabi pagulaslaager (hääletus)
  11.14.Ümberpaigutamise elluviimine (hääletus)
  11.15.LGBTI-inimesi käsitlevate nõukogu suuniste rakendamine, eelkõige seoses (väidetavalt) homoseksuaalsete meeste tagakiusamisega Venemaal Tšetšeenias (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 16.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
 17.Esitatud dokumendid
 18.Petitsioonid
 19.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 20.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 21.Järgmiste istungite ajakava
 22.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
 1. Lisa - Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimine, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda
Protokoll (232 kb) Kohalolijate nimekiri (59 kb) Hääletustulemused (119 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1526 kb) 1 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (89 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletustulemused (37 kb) Nimelise hääletuse tulemused (76 kb)    
 
Protokoll (311 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletustulemused (568 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1157 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika