Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 18. toukokuuta 2017 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)
 3.Kahden valtion ratkaisun aikaansaaminen Lähi-idässä (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Syyriaa koskeva EU:n strategia (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Dadaabin pakolaisleiri (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.Sisäiset siirrot: tuumasta toimeen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 7.HLBTI-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpano erityisesti Tšetšeniassa esiintyvän homomiesten (tai homoiksi miellettyjen miesten) vainon suhteen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 8.Oikea rahoitusvalikoima Euroopan alueille: rahoitusvälineet ja avustukset EU:n koheesiopolitiikassa - Teknisen avun tulevaisuudennäkymät koheesiopolitiikassa (keskustelu)
 9.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  9.1.Sambia ja erityisesti Hakainde Hichileman tapaus
  9.2.Etiopia ja erityisesti Merera Gudinan tapaus
  9.3.Etelä-Sudan
 10.Parlamentin kokoonpano
 11.Äänestykset
  11.1.Sambia ja erityisesti Hakainde Hichileman tapaus (äänestys)
  11.2.Etiopia ja erityisesti Merera Gudinan tapaus (äänestys)
  11.3.Etelä-Sudan (äänestys)
  11.4.EU:n sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan välinen, ETA:n rahoitusjärjestelmää vuosina 2014–2021 koskeva sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.5.Oikea rahoitusvalikoima Euroopan alueille: rahoitusvälineet ja avustukset EU:n koheesiopolitiikassa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.6.Teknisen avun tulevaisuudennäkymät koheesiopolitiikassa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.7.Verkkosisältöpalvelujen rajatylittävä siirrettävyys sisämarkkinoilla ***I (äänestys)
  11.8.Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittaminen vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi ***I (äänestys)
  11.9.EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen täytäntöönpano (äänestys)
  11.10.Kahden valtion ratkaisun aikaansaaminen Lähi-idässä (äänestys)
  11.11.Syyriaa koskeva EU:n strategia (äänestys)
  11.12.Tieliikenne Euroopan unionissa (äänestys)
  11.13.Dadaabin pakolaisleiri (äänestys)
  11.14.Sisäiset siirrot: tuumasta toimeen (äänestys)
  11.15.HLBTI-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpano erityisesti Tšetšeniassa esiintyvän homomiesten (tai homoiksi miellettyjen miesten) vainon suhteen (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 16.Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)
 17.Vastaanotetut asiakirjat
 18.Vetoomukset
 19.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 20.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 21.Seuraavien istuntojen aikataulu
 22.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittaminen vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi
Pöytäkirja (242 kb) Läsnäololista (59 kb) Äänestysten tulokset (120 kb) Nimenhuutoäänestykset (1526 kb) Liite 1 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (90 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (38 kb) Nimenhuutoäänestykset (74 kb)    
 
Pöytäkirja (316 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (576 kb) Nimenhuutoäänestykset (1156 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö