Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. gegužės 18 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 3.Dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo Artimuosiuose Rytuose pasiekimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.ES strategija dėl Sirijos (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Dadaabo pabėgėlių stovykla (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 6.Perkėlimo Europos Sąjungoje įgyvendinimas praktikoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 7.Tarybos LGBTI gairių įgyvendinimas, visų pirma (manoma) homoseksualių vyrų persekiojimo Čečėnijoje aspektu (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 8.Tinkamas Europos regionų finansavimo priemonių derinys: finansinių priemonių ir subsidijų balansavimas ES sanglaudos politikoje - Techninės paramos įgyvendinant sanglaudos politiką ateities perspektyvos (diskusijos)
 9.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
9.1.Zambija, visų pirma Hakainde Hichilemos atvejis
  
9.2.Etiopija, visų pirma Dr. Mereros Gudinos atvejis
  
9.3.Pietų Sudanas
 10.Parlamento sudėtis
 11.Balsuoti skirtas laikas
  
11.1.Zambija, visų pirma Hakainde Hichilemos atvejis (balsavimas)
  
11.2.Etiopija, visų pirma Dr. Mereros Gudinos atvejis (balsavimas)
  
11.3.Pietų Sudanas (balsavimas)
  
11.4.Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
11.5.Tinkamas Europos regionų finansavimo priemonių derinys: finansinių priemonių ir subsidijų balansavimas ES sanglaudos politikoje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
11.6.Techninės paramos įgyvendinant sanglaudos politiką ateities perspektyvos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
11.7.Internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinis perkeliamumas vidaus rinkoje ***I (balsavimas)
  
11.8.Décison d'engager des négociations interinstitutionnelles: Valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimas atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas ***I (balsavimas)
  
11.9.ES ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo įgyvendinimas (balsavimas)
  
11.10.Dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo Artimuosiuose Rytuose pasiekimas (balsavimas)
  
11.11.ES strategija dėl Sirijos (balsavimas)
  
11.12.Kelių transportas Europos Sąjungoje (balsavimas)
  
11.13.Dadaabo pabėgėlių stovykla (balsavimas)
  
11.14.Perkėlimo Europos Sąjungoje įgyvendinimas praktikoje (balsavimas)
  
11.15.Tarybos LGBTI gairių įgyvendinimas, visų pirma (manoma) homoseksualių vyrų persekiojimo Čečėnijoje aspektu (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija
 15.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 16.Platesnės apimties klausimai (diskusijos)
 17.Gauti dokumentai
 18.Peticijos
 19.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 20.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 21.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 22.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. – Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimas atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas
Protokolas (239 kb) Dalyvių sąrašas (59 kb) Balsavimo rezultatai (121 kb) Vardinis balsavimas (1526 kb) 1 Priedas (7 kb) 
 
Protokolas (91 kb) Dalyvių sąrašas (11 kb) Balsavimo rezultatai (37 kb) Vardinis balsavimas (80 kb)    
 
Protokolas (321 kb) Dalyvių sąrašas (63 kb) Balsavimo rezultatai (581 kb) Vardinis balsavimas (1320 kb)    
Teisinė informacija - Privatumo politika