Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 18 mei 2017 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)
 3.Het verwezenlijken van een tweestatenoplossing in het Midden-Oosten (ingediende ontwerpresoluties)
 4.EU-strategie inzake Syrië (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Het vluchtelingenkamp van Dadaab (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Herplaatsing doen slagen (ingediende ontwerpresoluties)
 7.Tenuitvoerlegging van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad, met name wat betreft de vervolging van (vermeende) homoseksuele mannen in Tsjetsjenië, Rusland (ingediende ontwerpresoluties)
 8.Een goede financieringsmix voor de regio's van Europa: op zoek naar een evenwichtige verdeling van financieringsinstrumenten en subsidies in het cohesiebeleid van de EU - Toekomstige perspectieven voor technische bijstand in het kader van het cohesiebeleid (debat)
 9.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
9.1.Zambia, inzonderheid de zaak-Hakainde Hichilema
  
9.2.Ethiopië, inzonderheid de zaak-Merera Gudina
  
9.3.Zuid-Sudan
 10.Samenstelling Parlement
 11.Stemmingen
  
11.1.Zambia, inzonderheid de zaak-Hakainde Hichilema (stemming)
  
11.2.Ethiopië, inzonderheid de zaak-Merera Gudina (stemming)
  
11.3.Zuid-Sudan (stemming)
  
11.4.Overeenkomst tussen de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode 2014-2021 *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
11.5.Een goede financieringsmix voor de regio's van Europa: op zoek naar een evenwichtige verdeling van financieringsinstrumenten en subsidies in het cohesiebeleid van de EU (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
11.6.Toekomstige perspectieven voor technische bijstand in het kader van het cohesiebeleid (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
11.7.Grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt ***I (stemming)
  
11.8.Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende marktsituatie ***I (stemming)
  
11.9.Tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea (stemming)
  
11.10.Het verwezenlijken van een tweestatenoplossing in het Midden-Oosten (stemming)
  
11.11.EU-strategie inzake Syrië (stemming)
  
11.12.Wegvervoer in de Europese Unie (stemming)
  
11.13.Het vluchtelingenkamp van Dadaab (stemming)
  
11.14.Herplaatsing doen slagen (stemming)
  
11.15.Tenuitvoerlegging van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad, met name wat betreft de vervolging van (vermeende) homoseksuele mannen in Tsjetsjenië, Rusland (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 16.Uitgebreide interpellaties (debat)
 17.Ingekomen stukken
 18.Verzoekschriften
 19.Besluiten inzake bepaalde documenten
 20.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 21.Rooster van de volgende vergaderingen
 22.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende marktsituatie
Notulen (239 kb) Presentielijst (59 kb) Uitslag van de stemming (119 kb) Hoofdelijke stemming (1526 kb) Bijlage 1 (7 kb) 
 
Notulen (90 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (37 kb) Hoofdelijke stemming (87 kb)    
 
Notulen (323 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de stemming (580 kb) Hoofdelijke stemming (1158 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid