Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 18 maj 2017 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Interinstitutionella förhandlingar (godkännande) (artikel 69 c)
 3.Att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern (ingivna resolutionsförslag)
 4.EU:s strategi för Syrien (ingivna resolutionsförslag)
 5.Flyktinglägret i Dadaab (ingivna resolutionsförslag)
 6.Få omplaceringen att fungera (ingivna resolutionsförslag)
 7.Genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (ingivna resolutionsförslag)
 8.Rätt finansieringsmix för Europas regioner: en avvägning mellan finansieringsinstrument och bidrag i EU:s sammanhållningspolitik - Framtidsperspektiven för det tekniska stödet i sammanhållningspolitiken (debatt)
 9.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  9.1.Zambia, särskilt fallet Hakainde Hichilema
  9.2.Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina
  9.3.Sydsudan
 10.Parlamentets sammansättning
 11.Omröstning
  11.1.Zambia, särskilt fallet Hakainde Hichilema (omröstning)
  11.2.Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina (omröstning)
  11.3.Sydsudan (omröstning)
  11.4.Avtal mellan EU, Island, Liechtenstein och Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021 *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  11.5.Rätt finansieringsmix för Europas regioner: en avvägning mellan finansieringsinstrument och bidrag i EU:s sammanhållningspolitik (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  11.6.Framtidsperspektiven för det tekniska stödet i sammanhållningspolitiken (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  11.7.Gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden ***I (omröstning)
  11.8.Besut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden ***I (omröstning)
  11.9.Genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Korea (omröstning)
  11.10.Att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern (omröstning)
  11.11.EU:s strategi för Syrien (omröstning)
  11.12.Vägtransporter i Europeiska unionen (omröstning)
  11.13.Flyktinglägret i Dadaab (omröstning)
  11.14.Få omplaceringen att fungera (omröstning)
  11.15.Genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 16.Större interpellationer (debatt)
 17.Inkomna dokument
 18.Framställningar
 19.Beslut om vissa dokument
 20.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 21.Datum för nästa sammanträdesperiod
 22.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
 Bilaga 1 - Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden
Protokoll (238 kb) Närvarolista (59 kb) Omröstningsresultat (119 kb) Omröstningar med namnupprop (1526 kb) Bilaga 1 (7 kb) 
 
Protokoll (89 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (50 kb) Omröstningar med namnupprop (75 kb)    
 
Protokoll (315 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (577 kb) Omröstningar med namnupprop (1157 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy