Index 
Protokoll
PDF 577kWORD 50k
Torsdagen den 18 maj 2017 - Strasbourg
Omröstningsresultat

 Förkortningar och symboler

 1. Zambia, särskilt fallet Hakainde Hichilema 

Resolutionsförslag: B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017, B8-0372/2017

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0361/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel)
punkt 9originaltextensärsk.+
omröstning: resolution (texten i sin helhet)+
resolutionsförslag från politiska grupper
B8-0361/2017ECR
B8-0363/2017Verts/ALE,
EFDD
B8-0365/2017S&D
B8-0366/2017GUE/NGL
B8-0368/2017PPE
B8-0372/2017ALDE
Begäranden om särskild omröstning
ECR:punkt 9

 2. Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina 

Resolutionsförslag: B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017, B8-0377/2017

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0369/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel)
punkt 12Verts/ALE+ändrat muntligen
efter punkt 33Verts/ALEEO+278, 250, 93
punkt 11originaltextensärsk. / EO+328, 274, 25
skäl Moriginaltextenändrat muntligen
efter skäl M1Verts/ALEEO+294, 245, 88
omröstning: resolution (texten i sin helhet)+
resolutionsförslag från politiska grupper
B8-0369/2017ECR
B8-0371/2017EFDD
B8-0373/2017Verts/ALE
B8-0374/2017S&D
B8-0375/2017GUE/NGL
B8-0376/2017PPE
B8-0377/2017ALDE
Begäranden om särskild omröstning
S&D:punkt 11
Övrigt
Charles Tannock hade lagt fram muntliga ändringar till punkt 1 (ÄF 2) och skäl M:

”1. Europaparlamentet uppmanar Etiopiens regering att mot borgen omedelbart frige och lägga ned alla åtal mot dr Gudina, dr Fikru Maru och alla andra politiska fångar samt att lägga ned utredningarna om Berhanu Nega och Jawar Mohammed, som åtalades i sin frånvaro och för närvarande är i exil. Parlamentet betonar att det är en förutsättning för att varje dialog med oppositionen ska framstå som trovärdig att ledande oppositionspolitiker, såsom dr Merera Gudina, friges. Parlamentet uppmanar EU:s höge representant att uppbåda EU:s medlemsstater till att i brådskande ordning arbeta för att det under FN:s ledning görs en trovärdig, insynsmedgivande och oberoende undersökning av de fall där protesterande dödats, och att utöva påtryckningar på Etiopiens regering att samtycka till detta.”

”M. Andra aktivister, journalister och människorättsförsvarare, bland dem Getachew Shiferaw (chefredaktör för Negere Ethiopia), Fikadu Mirkana (från Oromias organisation för radio och tv), Eskinder Nega (en prominent journalist), Bekele Gerba (en fredsaktivist från Oromofolket), och Andargachew Tsige (en oppositionsledare) har också gripits eller sitter i förvar. Internetaktivisten Yonathan Tesfaye har dömts enligt antiterrorismlagstiftning för kommentarer han gjorde på Facebook och står inför mellan 10 till 20 års fängelse.”

 3. Sydsudan 

Resolutionsförslag: B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017, B8-0370/2017

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0358/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel)
efter punkt 131GUE/NGLONU-264, 351, 8
omröstning: resolution (texten i sin helhet)+
resolutionsförslag från politiska grupper
B8-0358/2017EFDD
B8-0359/2017ECR
B8-0360/2017Verts/ALE
B8-0362/2017S&D
B8-0364/2017GUE/NGL
B8-0367/2017PPE
B8-0370/2017ALDE
Begäranden om omröstning med namnupprop
GUE/NGL:ÄF 1

 4. Avtal mellan EU, Island, Liechtenstein och Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021 *** 

Rekommendation: David Borrelli (A8-0072/2017)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
omröstning: godkännandeONU+570, 38, 23

 5. Rätt finansieringsmix för Europas regioner: en avvägning mellan finansieringsinstrument och bidrag i EU:s sammanhållningspolitik 

Betänkande: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
endast en omröstningONU+497, 69, 62

 6. Framtidsperspektiven för det tekniska stödet i sammanhållningspolitiken 

Betänkande: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
endast en omröstningONU+580, 45, 3

 7. Gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden ***I 

Betänkande: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Preliminär överenskommelse
preliminär överenskommelse54utskottetONU+586, 34, 8

 8. Samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden ***I 

Betänkande: Sabine Verheyen och Petra Kammerevert (A8-0192/2017) (sluten omröstning (artikel 180a, punkt 2 i arbetsordningen))

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
omröstning: beslut om att inleda förhandlingarsluten+314, 266, 41
Övrigt
Omröstning begärd av GUE/NGL-gruppen, ALDE-gruppen, EFDD-gruppen och ECR-gruppen (artikel 69d, punkt 2 i arbetsordningen).
Sluten omröstning begärd av GUE/NGL-gruppen, ALDE-gruppen och ECR-gruppen (artikel 180a, punkt 2 i arbetsordningen).

 9. Genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Korea 

Betänkande: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
efter punkt 18GUE/NGLONU-131, 467, 24
9GUE/NGLONU-129, 484, 9
punkt 210GUE/NGLONU-91, 489, 44
punkt 411SGUE/NGL-
punkt 512GUE/NGLONU-90, 523, 10
punkt 7, efter led d13GUE/NGLONU-128, 482, 15
punkt 814GUE/NGLONU-133, 487, 6
punkt 915GUE/NGL-
punkt 1016GUE/NGLONU-153, 465, 4
1Verts/ALEONU-153, 463, 6
punkt 112SVerts/ALE-
17GUE/NGLONU-80, 475, 69
efter beaktandeled 93GUE/NGL-
beaktandeled 104GUE/NGL-
skäl D5GUE/NGL-
skäl E, strecksats 16GUE/NGL-
skäl E, strecksats 117GUE/NGL-
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+468, 118, 39
Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE:ÄF 1
GUE/NGL:ÄF 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17

 10. Att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern 

Resolutionsförslag: B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017, B8-0354/2017

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0345/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, och andra)
punkt 5originaltextendelad
1+
2+
punkt 7originaltextenONU+479, 88, 56
skäl EoriginaltextenONU+521, 54, 46
omröstning: resolution (texten i sin helhet)+
resolutionsförslag från politiska grupper
B8-0345/2017Verts/ALE
B8-0346/2017S&D
B8-0347/2017ECR
B8-0348/2017GUE/NGL
B8-0352/2017ALDE
B8-0354/2017PPE
Begäranden om omröstning med namnupprop
EFDD:punkt 7, skäl E
Begäranden om delad omröstning
EFDD:
punkt 5
Första delentexten i sin helhet utom orden ”mot israeler”
Andra delendessa ord
Övrigt
Margrete Auken och Reinhard Bütikofer (Verts/ALE-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution RC-B8-0345/2017.

 11. EU:s strategi för Syrien 

Resolutionsförslag: B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017, B8-0342/2017

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0331/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
efter punkt 63EFDD-
efter punkt 74EFDD-
punkt 15originaltextendelad
1+
2 / ONU+508, 98, 18
efter skäl E1EFDD-
efter skäl F2EFDD-
omröstning: resolution (texten i sin helhet)+
resolutionsförslag från politiska grupper
B8-0331/2017S&D
B8-0333/2017ECR
B8-0335/2017EFDD
B8-0337/2017GUE/NGL
B8-0338/2017ALDE
B8-0341/2017Verts/ALE
B8-0342/2017PPE
Begäranden om omröstning med namnupprop
S&D:punkt 15 (andra delen)
Begäranden om delad omröstning
ECR:
punkt 15
Första delentexten i sin helhet utom orden “inklusive genom vidarebosättning och inresetillstånd på humanitära grunder”
Andra delendessa ord

 12. Vägtransporter i Europeiska unionen 

Resolutionsförslag: B8-0290/2017

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Resolutionsförslag B8-0290/2017
(TRAN-utskottet)
efter punkt 37Verts/ALEONU+318, 287, 15
punkt 4originaltextendelad
1+
2+
punkt 8originaltextendelad
1+
2 / ONU-248, 354, 19
punkt 11originaltextendelad
1 / ONU+485, 103, 30
2 / ONU-198, 398, 22
punkt 16originaltextendelad
1+
2 / EO+306, 300, 8
punkt 17originaltextendelad
1+
2+
efter punkt 1911Verts/ALEONU+335, 270, 9
punkt 20originaltextensärsk.+
efter punkt 232S&DONU+336, 268, 9
punkt 263S&DEO-280, 308, 24
originaltextenONU+421, 183, 8
punkt 27originaltextensärsk.+
efter punkt 278Verts/ALEONU-161, 442, 8
punkt 329Verts/ALE-
originaltexten+
efter punkt 3310Verts/ALE+
efter punkt 384S&D-
punkt 445S&D+
punkt 47originaltextendelad
1+
2 / ONU+330, 270, 12
3 / ONU+342, 260, 8
punkt 486S&D+
efter beaktandeled 171S&DEO+309, 287, 10
skäl Eoriginaltextendelad
1+
2 / EO+503, 102, 1
omröstning: resolution (texten i sin helhet)+
Begäranden om omröstning med namnupprop
ENF:punkterna 8 (andra delen), 26
S&D:ÄF 2
Verts/ALE:ÄF 7, 8, 11, punkterna 11, 26
EFDD:punkt 47 (andra och tredje delen)
Begäranden om särskild omröstning
EFDD:punkt 26
GUE/NGL:punkterna 26, 32
ECR:punkterna 20, 27
Begäranden om delad omröstning
GUE/NGL
punkt 4
Första delentexten i sin helhet utom orden “tillväxten i EU och att den ekonomiska situationen är nära knuten till konkurrenskraften inom EU:s vägtransportsektor”
Andra delendessa ord
skäl E
Första delentexten i sin helhet utom orden “ytterligare ekonomisk tillväxt och sysselsättning och främjandet av konkurrenskraft och”
Andra delendessa ord
ECR:
punkt 17
Första delen“Europaparlamentet anser att lagstiftningskrav bör stå i proportion till den typ av verksamhet som företaget bedriver och företagets storlek.”
Andra delen”Parlamentet ställer sig emellertid tveksamt till om det även i fortsättningen finns grunder för att bevilja undantag för lätta nyttofordon från att tillämpa ett antal EU-bestämmelser, eftersom de i allt högre grad används i internationella godstransporter, och ber kommissionen att lägga fram en diagnostisk rapport om de ekonomiska, miljömässiga och säkerhetsmässiga konsekvenserna av denna ökade användning.”
≥ 38 ledamöter
punkt 16
Första delentexten i sin helhet utom orden “förenkling och”
Andra delendessa ord
PPE, ECR, ENF:
punkt 8
Första delen“Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att samarbeta närmare med Euro Contrôle Route och nätverket för europeiska trafikpolisen (Tispol) för att förbättra verkställandet av vägtransportlagstiftningen i Europa och bygga upp en stark mekanism för att säkerställa ett jämlikt och korrekt genomförande av det befintliga regelverket, närmare bestämt genom att stödja medlemsstaterna med certifiering, standardisering, teknisk expertis, insamling av uppgifter, utbildning och inspektionsuppdrag och genom att sköta plattformar för informationsutbyte mellan nationella experter och myndigheter.”
Andra delen“Parlamentet anser att man bör överväga inrättandet av en europeisk vägtrafikmyndighet för att säkerställa korrekt genomförande av EU:s lagstiftning och främja standardisering i alla medlemsstater.”
S&D, ≥ 38 ledamöter:
punkt 11
Första delen“Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka möjligheter som finns att minska de byråkratiska och ekonomiska bördorna av olika nationella lagstiftningar i syfte att underlätta friheten att tillhandahålla transporttjänster i hela EU.”
Andra delen“När det gäller exempelvis sociala villkor anser parlamentet att mobila arbetstagare bör ha möjlighet att rapportera för längre perioder, även när personen i fråga arbetar för flera olika entreprenörer, oberoende av antalet uppdrag.”
EFDD, S&D, ≥ 38 ledamöter:
punkt 47
Första delen“Europaparlamentet konstaterar att det fortfarande är vanligt med tomma fordon i vägtransportsektorn, vilket har en negativ inverkan på miljön. Parlamentet konstaterar att nästan en fjärdedel (23,2 %) av alla fordonskilometer för tunga godsfordon i EU 2012 kördes av ett tomt fordon”
Andra delen“och att de höga siffrorna för tomma fordon beror på nuvarande restriktioner för cabotagetransporter, som begränsar transportföretagens möjligheter att ytterligare öka godslasterna, och därmed miljöeffektiviteten.”
Tredje delen“Parlamentet betonar därför de positiva effekter som ett marknadsöppnande skulle kunna få för vägtransporternas miljöeffektivitet.”

 13. Flyktinglägret i Dadaab 

Resolutionsförslag: B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017, B8-0339/2017

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0300/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
punkt 8originaltextensärsk.+
punkt 15originaltextendelad
1+
2+
skäl Woriginaltextendelad
1+
2+
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+489, 31, 67
resolutionsförslag från politiska grupper
B8-0300/2017S&D
B8-0332/2017ECR
B8-0334/2017PPE
B8-0336/2017GUE/NGL
B8-0339/2017ALDE
Begäranden om omröstning med namnupprop
S&D:slutomröstning
Begäranden om särskild omröstning
GUE/NGLpunkt 8
Begäranden om delad omröstning
GUE/NGL:
punkt 15
Första delen“Europaparlamentet framhåller behovet av en bättre gränsförvaltning mellan Somalia och landets grannländer, som betraktas som ett område där nätverk som bedriver handel med och smugglar människor, vapen, narkotika och andra olagliga varor får härja fritt och därigenom finansierar brottslig verksamhet eller terroristverksamhet.”
Andra delen“Parlamentet förväntar sig att EU:s utbildningsuppdrag i Somalia arbetar i nära samarbete med Amisom och myndigheterna i Somalia och utbyter bästa praxis om förbättrad gränsförvaltning i syfte att gripa människohandlare och människosmugglare.”
skäl W
Första delen“EU har fördelat 286 miljoner euro genom Europeiska utvecklingsfonden för perioden 2014–2020, med fokus på genomförandet av ”pakten” och i synnerhet stats- och fredsbyggande arbete, trygg livsmedelsförsörjning, motståndskraft och utbildning.”
Andra delen“EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika undertecknades vid toppmötet i Valetta den 12 november 2015 och utformades för att ta itu med de bakomliggande orsakerna till destabilisering, tvångsförflyttning och irreguljär migration genom främjande av motståndskraft, ekonomiska möjligheter, lika möjligheter, säkerhet och utveckling. EU svarar på de livräddande och grundläggande behov som flyktingar bosatta i kenyanska flyktingläger har.”

 14. Få omplaceringen att fungera 

Resolutionsförslag: B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Resolutionsförslag B8-0340/2017
(PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+398, 134, 41
resolutionsförslag från politiska grupper
B8-0343/2017ECR
B8-0344/2017ENF
Begäranden om omröstning med namnupprop
ENF:slutomröstning (B8-0340/2017)

 15. Genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien 

Resolutionsförslag: B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017, B8-0356/2017

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0349/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, och andra)
omröstning: resolution (texten i sin helhet)+
resolutionsförslag från politiska grupper
B8-0349/2017S&D
B8-0350/2017ECR
B8-0351/2017Verts/ALE
B8-0353/2017GUE/NGL
B8-0355/2017ALDE
B8-0356/2017PPE
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy