Indiċi 
Minuti
PDF 329kWORD 91k
Il-Ħamis, 18 ta' Mejju 2017 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (approvazzjoni) (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)
 3.Is-sitwazzjoni fix-Xatt tal-Punent, inklużi l-insedjamenti (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.L-Istrateġija tal-UE dwar is-Sirja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.Il-kamp tar-rifuġjati ta' Dadaab (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 6.Niżguraw li r-rilokazzjoni taħdem (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 7.Implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-Kunsill dwar l-LGBTI, b'mod partikolari fir-rigward tal-persekuzzjoni tal-irġiel (meqjusa bħala) omosesswali fiċ-Ċeċenja, ir-Russja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 8.It-taħlita ta' finanzjament it-tajba għar-reġjuni tal-Ewropa: ibbilanċjar tal-istrumenti u l-għotjiet finanzjarji fil-politika ta' koeżjoni tal-UE - Perspettivi futuri għall-Assistenza Teknika fil-Politika ta' Koeżjoni (dibattitu)
 9.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
9.1.Iż-Żambja, b'mod partikolari l-każ ta' Hakainde Hichilema
  
9.2.L-Etjopja, b'mod partikolari l-każ ta' Dr Merera Gudina
  
9.3.Is-Sudan t'Isfel
 10.Kompożizzjoni tal-Parlament
 11.Ħin tal-votazzjonijiet
  
11.1.Iż-Żambja, b'mod partikolari l-każ ta' Hakainde Hichilema (votazzjoni)
  
11.2.L-Etjopja, b'mod partikolari l-każ ta' Dr Merera Gudina (votazzjoni)
  
11.3.Is-Sudan t'Isfel (votazzjoni)
  
11.4.Ftehim bejn l-UE, l-Iżlanda, il-Prinċipat tal-Liechtenstein u n-Norveġja dwar Mekkaniżmu Finanzjarju taż-ŻEE 2014-2021 *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
11.5.It-taħlita ta' finanzjament it-tajba għar-reġjuni tal-Ewropa: ibbilanċjar tal-istrumenti u l-għotjiet finanzjarji fil-politika ta' koeżjoni tal-UE (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
11.6.Perspettivi futuri għall-Assistenza Teknika fil-Politika ta' Koeżjoni (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
11.7.Il-portabilità transkonfinali tas-servizzi tal-kontenut online fis-suq intern ***I (votazzjoni)
  
11.8.Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal-media awdjoviżiva fid-dawl tar-realtajiet tas-suq li qed jinbidlu ***I (votazzjoni)
  
11.9.L-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Korea (votazzjoni)
  
11.10.Is-sitwazzjoni fix-Xatt tal-Punent, inklużi l-insedjamenti (votazzjoni)
  
11.11.L-Istrateġija tal-UE dwar is-Sirja (votazzjoni)
  
11.12.It-trasport bit-triq fl-Unjoni Ewropea (votazzjoni)
  
11.13.Il-kamp tar-rifuġjati ta' Dadaab (votazzjoni)
  
11.14.Niżguraw li r-rilokazzjoni taħdem (votazzjoni)
  
11.15.Implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-Kunsill dwar l-LGBTI, b'mod partikolari fir-rigward tal-persekuzzjoni tal-irġiel (meqjusa bħala) omosesswali fiċ-Ċeċenja, ir-Russja (votazzjoni)
 12.Spjegazzjonijiet tal-vot
 13.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 14.Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari
 15.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 16.Interpellanzi maġġuri (dibattitu)
 17.Dokumenti mressqa
 18.Petizzjonijiet
 19.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 20.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 21.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 22.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Deċiżjoni li jinbdew negozjati interistituzzjonali: Il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal-media awdjoviżiva fid-dawl tar-realtajiet tas-suq li qed jinbidlu


PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (approvazzjoni) (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar li ma rċieva l-ebda talba dwar id-deċiżjonijiet meħuda għal dħul f'negozjati interistituzzjonali mħabbra fil-Minuti tat-Tlieta 16 ta' Mejju 2017 (punt 2 tal-Minuti ta' 16.5.2017).

Il-Kumitati BUDG u ECON għalhekk setgħu jibdew in-negozjati wara li għaddiet l-iskadenza stipulata fl-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura.


3. Is-sitwazzjoni fix-Xatt tal-Punent, inklużi l-insedjamenti (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fix-Xatt tal-Punent, inklużi l-insedjamenti (2016/2998(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 22 ta' Novembru 2016 (punt 11 tal-Minuti ta' 22.11.2016).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Bart Staes, Jordi Solé u Pascal Durand, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Agea, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao u Fabio Massimo Castaldo, dwar il-ksib tas-soluzzjoni ta' żewġ stati fil-Lvant Nofsani (2016/2998(RSP)) (B8-0345/2017),

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post u Edouard Martin, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-ksib tas-soluzzjoni ta' żewġ stati fil-Lvant Nofsani (2016/2998(RSP)) (B8-0346/2017),

—   Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki u Jana Žitňanská, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-ksib tas-soluzzjoni ta' żewġ stati fil-Lvant Nofsani (2016/2998(RSP)) (B8-0347/2017),

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva u Martina Michels, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-ksib tas-soluzzjoni ta' żewġ stati fil-Lvant Nofsani (2016/2998(RSP)) (B8-0348/2017),

—   Hilde Vautmans u Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-ksib tas-soluzzjoni ta' żewġ stati fil-Lvant Nofsani (2016/2998(RSP)) (B8-0352/2017).

Votazzjoni: punt 11.10 tal-Minuti ta' 18.5.2017.


4. L-Istrateġija tal-UE dwar is-Sirja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: L-Istrateġija tal-UE dwar is-Sirja (2017/2654(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 16 ta' Mejju 2017 (punt 10 tal-Minuti ta' 16.5.2017).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—    Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein u Neena Gill, f'isem il-Grupp S&D, dwar l-istrateġija tal-UE rigward is-Sirja (2017/2654(RSP)) (B8-0331/2017);

—    Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga u Mark Demesmaeker, f'isem il-Grupp ECR, dwar l-istrateġija tal-UE rigward is-Sirja (2017/2654(RSP)) (B8-0333/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea u Rolandas Paksas, au nom du groupe EFDD, dwar l-Istrateġija tal-UE rigward is-Sirja (2017/2654(RSP)) (B8-0335/2017);

—   Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo u Ángela Vallina, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-Sirja (2017/2654(RSP)) (B8-0337/2017);

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-Istrateġija tal-UE rigward is-Sirja (2017/2654(RSP)) (B8-0338/2017);

—    Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Florent Marcellesi, Jordi Solé, Tamás Meszerics u Claude Turmes, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-istrateġija tal-UE rigward is-Sirja (2017/2654(RSP)) (B8-0341/2017);

—    Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica u Bogdan Andrzej Zdrojewski, f'isem il-Grupp PPE, dwar l-Istrateġija tal-UE rigward is-Sirja (2017/2654(RSP)) (B8-0342/2017).

Votazzjoni: punt 11.11 tal-Minuti ta' 18.5.2017.


5. Il-kamp tar-rifuġjati ta' Dadaab (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Il-kamp tar-rifuġjati ta' Dadaab (2017/2687(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 16 ta' Mejju 2017 (punt 12 tal-Minuti ta' 16.5.2017).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Elena Valenciano u Maria Arena, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-kamp tar-rifuġjati ta' Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0300/2017);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga u Monica Macovei, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-kamp tar-rifuġjati ta' Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0332/2017);

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Paul Rübig, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga u Željana Zovko f'isem il-Grupp PPE, dwar il-kamp tar-rifuġjati ta' Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0334/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis u Takis Hadjigeorgiou, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-kamp tar-rifuġjati ta' Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0336/2017);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-kamp tar-rifuġjati ta' Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0339/2017).

Votazzjoni: punt 11.13 tal-Minuti ta' 18.5.2017.


6. Niżguraw li r-rilokazzjoni taħdem (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Niżguraw li r-rilokazzjoni taħdem (2017/2685(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 16 ta' Mejju 2017 (punt 3 tal-Minuti ta' 16.5.2017).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—    Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera u Michał Boni f'isem il-Grupp PPE, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos u Eider Gardiazabal Rubial f'isem il-Grupp S&D, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans u Ilhan Kyuchyuk f'isem il-Grupp ALDE, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva u Dennis de Jong f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė u Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Ferrara, Ignazio Corrao u Fabio Massimo Castaldo, dwar kif niżguraw li r-rilokazzjoni taħdem (2017/2685(RSP)) (B8-0340/2017);

—    Helga Stevens, Branislav Škripek u Monica Macovei f'isem il-Grupp ECR, dwar kif niżguraw li r-rilokazzjoni taħdem (2017/2685(RSP)) (B8-0343/2017);

—    Auke Zijlstra, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton u Harald Vilimsky f'isem il-Grupp ENF, dwar kif niżguraw li r-rilokazzjoni taħdem (2017/2685(RSP)) (B8-0344/2017).

Votazzjoni: punt 11.14 tal-Minuti ta' 18.5.2017.


7. Implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-Kunsill dwar l-LGBTI, b'mod partikolari fir-rigward tal-persekuzzjoni tal-irġiel (meqjusa bħala) omosesswali fiċ-Ċeċenja, ir-Russja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000039/2017) imressqa minn Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein u Pier Antonio Panzeri, f'isem il-Grupp S&D, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms u Heidi Hautala, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán u Gabriele Zimmer, f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marietje Schaake, f'isem il-Grupp ALDE, Ian Duncan, f'isem il-Grupp ECR, lill-Kummissjoni: Implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-Kunsill dwar l-LGBTI, b'mod partikolari fir-rigward tal-persekuzzjoni tal-irġiel (meqjusa bħala) omosesswali fiċ-Ċeċenja, ir-Russja (2017/2988(RSP)) B8-0219/2017

Id-dibattitu sar fid-data 16 ta' Mejju 2017 (punt 13 tal-Minuti ta' 16.5.2017).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein u Pier Antonio Panzeri, f'isem il-Grupp S&D, dwar l-implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-Kunsill dwar l-LGBTI, b'mod partikolari fir-rigward tal-persekuzzjoni tal-irġiel (meqjusa bħala) omosesswali fiċ-Ċeċenja, ir-Russja (2017/2688(RSP)) (B8-0349/2017);

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Mark Demesmaeker, Anneleen Van Bossuyt, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho u Raffaele Fitto, f'isem il-Grupp ECR, dwar l-implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-Kunsill dwar l-LGBTI, b'mod partikolari fir-rigward tal-persekuzzjoni tal-irġiel (meqjusa bħala) omosesswali fiċ-Ċeċenja (2017/2688(RSP)) (B8-0350/2017);

—    Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun u Terry Reintke, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-Kunsill dwar l-LGBTI, b'mod partikolari fir-rigward tal-persekuzzjoni tal-irġiel (meqjusa bħala) omosesswali fiċ-Ċeċenja, ir-Russja (2017/2688(RSP)) (B8-0351/2017);

—   Malin Björk, Marisa Matias, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Dennis de Jong, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz u Marie-Christine Vergiat, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-Kunsill dwar l-LGBTI, b'mod partikolari fir-rigward tal-persekuzzjoni tal-irġiel (meqjusa bħala) omosesswali fiċ-Ċeċenja, ir-Russja (2017/2688(RSP)) (B8-0353/2017);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-Kunsill dwar l-LGBTI, b'mod partikolari fir-rigward tal-persekuzzjoni tal-irġiel (meqjusa bħala) omosesswali fiċ-Ċeċenja, ir-Russja (2017/2688(RSP)) (B8-0355/2017);

—   Sandra Kalniete, Michael Gahler u Anna Maria Corazza Bildt, f'isem il-Grupp PPE, dwar l-implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-Kunsill dwar l-LGBTI, b'mod partikolari fir-rigward tal-persekuzzjoni tal-irġiel (meqjusa bħala) omosesswali fiċ-Ċeċenja, ir-Russja (2017/2688(RSP)) (B8-0356/2017).

Votazzjoni: punt 11.15 tal-Minuti ta' 18.5.2017.


8. It-taħlita ta' finanzjament it-tajba għar-reġjuni tal-Ewropa: ibbilanċjar tal-istrumenti u l-għotjiet finanzjarji fil-politika ta' koeżjoni tal-UE - Perspettivi futuri għall-Assistenza Teknika fil-Politika ta' Koeżjoni (dibattitu)

Rapport dwar it-taħlita ta' finanzjament it-tajba għar-reġjuni tal-Ewropa: ibbilanċjar tal-istrumenti u l-għotjiet finanzjarji fil-politika ta' koeżjoni tal-UE [2016/2302(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

Rapport dwar il-perspettivi futuri għall-Assistenza Teknika fil-Politika ta' Koeżjoni [2016/2303(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

Andrey Novakov u Ruža Tomašić ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Daniele Viotti (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG).

Intervent ta': Corina Crețu (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Miguel Viegas (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Maria Spyraki f'isem il-Grupp PPE, Liliana Rodrigues f'isem il-Grupp S&D, Hannu Takkula f'isem il-Grupp ALDE, Martina Michels f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bronis Ropė f'isem il-Grupp Verts/ALE, Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Mirosław Piotrowski, Iskra Mihaylova, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Dimitrios Papadimoulis, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Stanislav Polčák, Jakop Dalunde, Raymond Finch, li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Franc Bogovič, u Eleftherios Synadinos.

PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

Interventi ta': Ramón Luis Valcárcel Siso, Momchil Nekov, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ángela Vallina, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Martina Anderson, Franc Bogovič u Viorica Dăncilă.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Andor Deli, Nicola Caputo, Ivana Maletić, Julie Ward, Stanislav Polčák, Maria Grapini u Victor Negrescu.

Interventi ta': Corina Crețu, Andrey Novakov u Ruža Tomašić.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.5 tal-Minuti ta' 18.5.2017 u punt 11.6 tal-Minuti ta' 18.5.2017.


9. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal-Minuti ta' 17.5.2017.)


9.1. Iż-Żambja, b'mod partikolari l-każ ta' Hakainde Hichilema

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 u B8-0372/2017(2017/2681(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Brunon Wenta u António Marinho e Pinto ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Cécile Kashetu Kyenge f'isem il-Grupp S&D, u Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo u Stanislav Polčák.

Intervent ta': Corina Crețu, f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.1 tal-Minuti ta' 18.5.2017.


9.2. L-Etjopja, b'mod partikolari l-każ ta' Dr Merera Gudina

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 u B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Jordi Solé, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Tunne Kelam u Marietje Schaake ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Agnieszka Kozłowska-Rajewicz f'isem il-Grupp PPE, Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, u Josef Weidenholzer.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Julie Ward, Jean-Paul Denanot u Notis Marias.

Intervent ta': Corina Crețu, f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.2 tal-Minuti ta' 18.5.2017.


9.3. Is-Sudan t'Isfel

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 u B8-0370/2017 (2017/2683(RSP))

Ignazio Corrao, Bas Belder, Jordi Solé, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Tomáš Zdechovský u Javier Nart ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Seán Kelly f'isem il-Grupp PPE, Jytte Guteland f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Maria Grapini u Marek Jurek.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Pavel Svoboda, Notis Marias u Fabio Massimo Castaldo.

Intervent ta': Corina Crețu, f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.3 tal-Minuti ta' 18.5.2017.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet).

PRESIDENZA: Ulrike LUNACEK
Viċi President

Interventi ta': Tunne Kelam, dwar is-sitwazzjoni tat-Tatari tal-Krimea; Sotirios Zarianopoulos u Eleonora Forenza dwar iż-żjara tal-President Ukren Petro Porochenko lbieraħ fi Strasburgu.


10. Kompożizzjoni tal-Parlament

Sylvie Goulard u Marielle de Sarnez inħatru Ministru għall-Forzi Armati u Ministru għall-Affarijiet Ewropej fi ħdan il-Ministeru għall-Ewropa u għall-Affarijiet Barranin, rispettivament, b'effett mit-18 ta' Mejju 2017.

Il-Parlament, wara li kkunsidra l-Artikolu 3(2), it-tieni subparagrafu, tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, ħa nota ta' dawn il-ħatriet u, f'konformità mal-Artikolu 7(1) tal-Att li jikkonċerna l-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew permezz tas-suffraġju universali dirett u mal-Artikolu 3(2), it-tieni subparagrafu, u mal-Artikolu 4(1) tar-Regoli ta' Proċedura, ikkonstata li s-siġġijiet tagħhom huma vakanti b'effett mit-18 ta' Mejju 2017.


11. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


11.1. Iż-Żambja, b'mod partikolari l-każ ta' Hakainde Hichilema (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 u B8-0372/2017 (2017/2681(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0361/2017

(flok B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 u B8-0372/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness u Giovanni La Via, f'isem il-Grupp PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Cécile Kashetu Kyenge, f'isem il-Grupp S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei u Arne Gericke, f'isem il-Grupp ECR,

—   Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl u María Teresa Giménez Barbat, f'isem il-Grupp ALDE,

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos u Stelios Kouloglou, f'isem il-Grupp GUE/NGL,

—   Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun u Davor Škrlec, f'isem il-Grupp Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch u Rolandas Paksas, f'isem il-Grupp EFDD,

—   Barbara Kappel.

Adozzjoni (P8_TA(2017)0218)


11.2. L-Etjopja, b'mod partikolari l-każ ta' Dr Merera Gudina (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 u B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0369/2017

(flok B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0376/2017 u B8-0377/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Michael Gahler, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere u Giovanni La Via, f'isem il-Grupp PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Ana Gomes, f'isem il-Grupp S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke u Urszula Krupa, f'isem il-Grupp ECR,

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl u María Teresa Giménez Barbat, f'isem il-Grupp ALDE,

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun u Davor Škrlec, f'isem il-Grupp Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini u Laura Ferrara, f'isem il-Grupp EFDD,

—   Barbara Kappel.

Adozzjoni (P8_TA(2017)0219)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0375/2017 iddekadiet.)

Interventi

Charles Tannock ippreżenta emendi orali għall-emenda 2 u għall-premessa M. L-emendi orali li ġew aċċettati.


11.3. Is-Sudan t'Isfel (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 u B8-0370/2017 (2017/2683RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA B8-0358/2017

(flok B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 u B8-0370/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk, Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness u Giovanni La Via, f'isem il-Grupp PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Jytte Guteland, f'isem il-Grupp S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jana Žitňanská u Arne Gericke, f'isem il-Grupp ECR,

—   Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl u María Teresa Giménez Barbat, f'isem il-Grupp ALDE,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos u Merja Kyllönen, f'isem il-Grupp GUE/NGL,

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec u Judith Sargentini, f'isem il-Grupp Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas u Beatrix von Storch, f'isem il-Grupp EFDD,

—   Barbara Kappel.

Adozzjoni (P8_TA(2017)0220)


11.4. Ftehim bejn l-UE, l-Iżlanda, il-Prinċipat tal-Liechtenstein u n-Norveġja dwar Mekkaniżmu Finanzjarju taż-ŻEE 2014-2021 *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, l-Iżlanda, il-Prinċipat tal-Liechtenstein u r-Renju tan-Norveġja dwar Mekkaniżmu Finanzjarju taż-ŻEE 2014-2021, il-Ftehim bejn ir-Renju tan-Norveġja u l-Unjoni Ewropea dwar Mekkaniżmu Finanzjarju Norveġiż għall-perjodu 2014-2021, il-Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Renju tan-Norveġja u l-Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Iżlanda [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: David Borrelli (A8-0072/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0221)

Il-Parlament jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehimiet u tal-protokolli.


11.5. It-taħlita ta' finanzjament it-tajba għar-reġjuni tal-Ewropa: ibbilanċjar tal-istrumenti u l-għotjiet finanzjarji fil-politika ta' koeżjoni tal-UE (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-taħlita ta' finanzjament it-tajba għar-reġjuni tal-Ewropa: ibbilanċjar tal-istrumenti u l-għotjiet finanzjarji fil-politika ta' koeżjoni tal-UE [2016/2302(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0222)


11.6. Perspettivi futuri għall-Assistenza Teknika fil-Politika ta' Koeżjoni (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-perspettivi futuri għall-Assistenza Teknika fil-Politika ta' Koeżjoni [2016/2303(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0223)


11.7. Il-portabilità transkonfinali tas-servizzi tal-kontenut online fis-suq intern ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iżgurar tal-portabbiltà transkonfinali tas-servizzi tal-kontenut onlajn fis-suq intern [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0224)


11.8. Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal-media awdjoviżiva fid-dawl tar-realtajiet tas-suq li qed jinbidlu ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2010/13/UE dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal-media awdjoviżiva fid-dawl tar-realtajiet tas-suq li qed jinbidlu [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteurs: Sabine Verheyen u Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Votazzjoni permezz ta' vot sigriet)
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 1 tal-Minuti ta' 18.5.2017)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

DEĊIŻJONI GĦAL DĦUL F'NEGOZJATI INTERISTITUZZJONALI

Approvazzjoni

Interventi

Hannu Takkula f'isem il-Grupp ALDE, sabiex jitlob ir-rapport ta' votazzjoni b'mod konformi mal-Artikolu 190 tar-Regoli ta' Proċedura, Angel Dzhambazki favur it-talba u Sabine Verheyen kontra t-talba.

B'VE (245 favur, 353 kontra, 25 astensjoni), il-Parlament irrifjuta t-talba.


11.9. L-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Korea (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Korea [2015/2059(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0225)


11.10. Is-sitwazzjoni fix-Xatt tal-Punent, inklużi l-insedjamenti (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fix-Xatt tal-Punent, inklużi l-insedjamenti (2016/2998(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 22 ta' Novembru 2016 (punt 11 tal-Minuti ta' 22.11.2016)).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 18 ta' Mejju 2017 (punt 2 tal-Minuti ta' 18.5.2017).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017 u B8-0354/2017 (2016/2998(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0345/2017

(flok B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0352/2017 u B8-0354/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski u Antonio López-Istúriz White, f'isem il-Grupp PPE,

—   Victor Boştinaru u Elena Valenciano, f'isem il-Grupp S&D,

—   Charles Tannock u Anders Primdahl Vistisen, f'isem il-Grupp ECR,

—   Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp ALDE,

—   Tamás Meszerics, Bart Staes u Jill Evans, f'isem il-Grupp Verts/ALE,

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo u Ignazio Corrao.

Adozzjoni (P8_TA(2017)0226)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0348/2017 iddekadiet.)


11.11. L-Istrateġija tal-UE dwar is-Sirja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 u B8-0342/2017 (2017/2654(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0331/2017

(flok B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 u B8-0342/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski u Tokia Saïfi, f'isem il-Grupp PPE,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein u Neena Gill, f'isem il-Grupp S&D,

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden u Branislav Škripek, f'isem il-Grupp ECR,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE,

—   Barbara Lochbihler, f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8_TA(2017)0227)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0335/2017 iddekadiet.)


11.12. It-trasport bit-triq fl-Unjoni Ewropea (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0290/2017 (2017/2545(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0228)


11.13. Il-kamp tar-rifuġjati ta' Dadaab (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 u B8-0339/2017 (2017/2687(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0300/2017

(flok B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 u B8-0339/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Željana Zovko, Anna Záborská, Andrey Kovatchev u Joachim Zeller, f'isem il-Grupp PPE,

—   Maria Arena u Elena Valenciano, f'isem il-Grupp S&D,

—   Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR,

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE,

—   Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi u Jordi Solé, f'isem il-Grupp Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u Isabella Adinolfi, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2017)0229)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0336/2017 iddekadiet.)


11.14. Niżguraw li r-rilokazzjoni taħdem (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0340/2017, B8-0343/2017 u B8-0344/2017 (2017/2685(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0340/2017

Adozzjoni (P8_TA(2017)0230)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0343/2017 u B8-0344/2017 iddekadew.)


11.15. Implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-Kunsill dwar l-LGBTI, b'mod partikolari fir-rigward tal-persekuzzjoni tal-irġiel (meqjusa bħala) omosesswali fiċ-Ċeċenja, ir-Russja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 u B8-0356/2017 (2017/2688(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0349/2017

(flok B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 u B8-0356/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler u Anna Maria Corazza Bildt, f'isem il-Grupp PPE,

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein u Pier Antonio Panzeri, f'isem il-Grupp S&D,

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones u Raffaele Fitto, f'isem il-Grupp ECR,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE,

—   Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis u Dennis de Jong, f'isem il-Grupp GUE/NGL,

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini u Molly Scott Cato, f'isem il-Grupp Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto u Piernicola Pedicini.

Adozzjoni (P8_TA(2017)0231)

PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Viċi President


12. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rakkomandazzjoni David Borrelli - A8-0072/2017
Daniel Hannan

Rapport Andrey Novakov - A8-0139/2017
Andrejs Mamikins

Rapport Ruža Tomašić - A8-0180/2017
Igor Šoltes u Momchil Nekov

Rapport Jean-Marie Cavada - A8-0378/2016
Michaela Šojdrová u Momchil Nekov

Rapport Adam Szejnfeld - A8-0123/2017
Michaela Šojdrová, Marian Harkin u Seán Kelly

Is-sitwazzjoni fix-Xatt tal-Punent, inklużi l-insedjamenti (2016/2998(RSP)) - RC-B8-0345/2017
Ana Gomes

L-Istrateġija tal-UE dwar is-Sirja (2017/2654(RSP)) - RC-B8-0331/2017
Andrejs Mamikins u José Inácio Faria

It-trasport bit-triq fl-Unjoni Ewropea (2017/2545(RSP)) - B8-0290/2017
Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki u Lucy Anderson

Il-kamp tar-rifuġjati ta' Dadaab (2017/2687(RSP)) - RC-B8-0300/2017
Jens Rohde

Niżguraw li r-rilokazzjoni taħdem - (2017/2685(RSP)) - B8-0340/2017
Andrejs Mamikins u José Inácio Faria.


13. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.05. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

14. Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari

Il-President ħabbar, skont l-Artikolu 64(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li rċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjoni li ġejja, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottaha, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari dwar l-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli CONT, LIBE

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu jiddekorri għalhekk minn għada, 19 ta' Mejju 2017.


15. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


16. Interpellanzi maġġuri (dibattitu)

Interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu (O-00019/2017) ta' Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen u Julia Pitera, lill-Kummissjoni: Differenzi fid-dikjarazzjonijiet, il-kompożizzjoni u t-togħma tal-prodotti fis-swieq Ċentrali/tal-Lvant u tal-Punent tal-UE (2017/2676(RSP)) (B8-0220/2017)

Dubravka Šuica daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Corina Crețu (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija.

Interventi ta': Róża Gräfin von Thun und Hohenstein f'isem il-Grupp PPE, Viorica Dăncilă f'isem il-Grupp S&D, Kosma Złotowski f'isem il-Grupp ECR, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Igor Šoltes, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Alojz Peterle, Biljana Borzan, Jozo Radoš, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Dita Charanzová, Mihai Ţurcanu, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Momchil Nekov u Daniel Buda.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Patricija Šulin, Monika Smolková u Urszula Krupa.

Intervent ta': Corina Crețu.

Id-dibattitu ngħalaq.


17. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Emenda ta' Kigali għall-Protokoll ta' Montreal dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE))

irriferut

responsabbli :

ENVI

2) mill-Membri il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Isabella Adinolfi. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-assistenza lil persuni b'diżabilità (B8-0265/2017)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

LIBE

- Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar in-negozjati dwar ftehim ta' kummerċ ħieles mal-Mercosur (B8-0266/2017)

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-mardiet respiratorji (B8-0267/2017)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Paloma López Bermejo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-silikożi bħala marda okkupazzjonali (B8-0269/2017)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iżvilupp ta' sistema Ewropea armonizzata ta' ġbir ta' data dwar l-istupru onlajn sabiex ikunu individwati l-azzjonijiet prijoritarji kontra l-bullying ta' natura sesswali fuq l-internet fl-UE (B8-0278/2017)

irriferut

responsabbli :

FEMM

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni tal-użu tal-Braille (B8-0279/2017)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħolqien ta' pjan Ewropew għall-qerda tal-epatite Ċ (B8-0280/2017)

irriferut

responsabbli :

ENVI


18. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li ddaħħlu fir-reġistru fid-dati indikati hawn taħt, bi qbil mal-Artikolu 215(9) u (10) tar-Regoli ta' Proċedura, tressqu quddiem il-kumitat responsabbli:

Data: 15 ta' Mejju 2017

(*) Isem kunfidenzjali

Roland Van der Hoek (n° 0247/2017); Steffi Altrock (n° 0248/2017); Carrie Ann Hannan (n° 0249/2017); Ewa Pokusińska-Martowicz (n° 0250/2017); David Nudd (n° 0251/2017); Dorota Białoń (n° 0252/2017); Evangelos Tsiompanidis (n° 0253/2017); Alexandru Mihai Petrescu (n° 0254/2017); (*) (n° 0255/2017); (*) (n° 0256/2017); Martin Keatings (n° 0257/2017); (*) (n° 0258/2017); (*) (n° 0259/2017); (*) (n° 0260/2017); José Martínez Rodríguez (n° 0261/2017); (*) (n° 0262/2017); Massimo Terrile (n° 0263/2017); Ella Wade (n° 0264/2017); Daniela Faccio Peláez (n° 0265/2017); (*) (n° 0266/2017); Monia Tondini (n° 0267/2017); Michele Chimienti (n° 0268/2017); (*) (n° 0269/2017); Antonis Theocharous (n° 0270/2017); Benjamin Rzepka (n° 0271/2017); (*) (n° 0272/2017); (*) (n° 0273/2017); José Francisco Torres Valls (n° 0274/2017); Justo Joaquín Botella Sánchez (n° 0275/2017); (*) (n° 0276/2017); Annunziata Stano (n° 0277/2017); Cosmery Calò (n° 0278/2017); Caterina Pavone (n° 0279/2017); (*) (n° 0280/2017); (*) (n° 0281/2017); Carlos Gutiérrez Espín (n° 0282/2017); Letizia Spaventa (n° 0283/2017); Tom Murphy (n° 0284/2017); (*) (n° 0285/2017); (*) (n° 0286/2017); (*) (n° 0287/2017); (*) (n° 0288/2017); (*) (n° 0289/2017); (*) (n° 0290/2017); (*) (n° 0291/2017); (*) (n° 0292/2017); (*) (n° 0293/2017); (*) (n° 0294/2017); (*) (n° 0295/2017); (*) (n° 0296/2017); Benedict Garrett (n° 0297/2017); János Méry (n° 0298/2017); (*) (n° 0299/2017); Ryszard Florek (n° 0300/2017); (*) (n° 0301/2017); Ivan Bisconti (n° 0302/2017); (*) (n° 0303/2017); (*) (n° 0304/2017); Jorge André Moreira (n° 0305/2017); (*) (n° 0306/2017); Fiona Godfrey (n° 0307/2017); José Martínez Rodríguez (n° 0308/2017); Flavio Miccono (n° 0309/2017); (*) (n° 0310/2017); (*) (n° 0311/2017); (*) (n° 0312/2017); (*) (n° 0314/2017); (*) (n° 0315/2017); Simon Baraldi (n° 0316/2017); Simon Baraldi (n° 0317/2017); (*) (n° 0318/2017); (*) (n° 0319/2017); Detlef Zöllner (n° 0320/2017); (*) (n° 0321/2017); (*) (n° 0322/2017); (*) (n° 0323/2017); (*) (n° 0324/2017); (*) (n° 0325/2017); (*) (n° 0326/2017); Alberto Cirio (n° 0327/2017); (*) (n° 0328/2017); (*) (n° 0329/2017); Sándor Gáspár (n° 0330/2017); (*) (n° 0331/2017); (*) (n° 0332/2017); (*) (n° 0333/2017); (*) (n° 0334/2017); Juan Cruz Gárriz Ezcurra (n° 0335/2017); (*) (n° 0336/2017); (*) (n° 0337/2017); Guido Serra (n° 0338/2017); José Antonio Pallarés García (n° 0339/2017); (*) (n° 0340/2017); (*) (n° 0341/2017); (*) (n° 0342/2017); (*) (n° 0343/2017); (*) (n° 0344/2017); (*) (n° 0345/2017); (*) (n° 0346/2017); (*) (n° 0347/2017); (*) (n° 0348/2017); (*) (n° 0349/2017); (*) (n° 0350/2017); Roderick O'Sullivan (n° 0351/2017); (*) (n° 0352/2017); (*) (n° 0353/2017); Tanja Žagar (n° 0354/2017); Ágnes Tímea Szabó (n° 0355/2017); Ulrich Pompe (n° 0356/2017); Monika Waldkirch (n° 0357/2017); Patricio Oschlies Serrano (n° 0358/2017); (*) (n° 0359/2017); (*) (n° 0360/2017); (*) (n° 0361/2017); Alberto Cirio (n° 0362/2017); (*) (n° 0363/2017); Simon Baraldi (n° 0364/2017); Chukwudi Onyeabor (n° 0365/2017); Mario Cuellar Brenes (n° 0366/2017); Benjamin Rzepka (n° 0367/2017); Simon Baraldi (n° 0368/2017); Carlos Quirosa Almuedo (n° 0369/2017); (*) (n° 0370/2017); David Naert (Belgian Professional Sportwriters Association) (n° 0371/2017); (*) (n° 0372/2017); Andreas Scherer (n° 0373/2017); (*) (n° 0374/2017); Marco Bazzoni (n° 0375/2017); Marco Bazzoni (n° 0376/2017); Fotios Batzios (n° 0377/2017); José Miguel Ballester Sucarrats (n° 0378/2017); (*) (n° 0379/2017); (*) (n° 0380/2017); (*) (n° 0381/2017); (*) (n° 0382/2017); Crina Petrariu (n° 0383/2017); Botond Boer (n° 0384/2017); (*) (n° 0385/2017); Gini Blake (n° 0386/2017); Vivian Ingrid Todoran (n° 0387/2017); (*) (n° 0388/2017); Mario Carrillo Salagre (n° 0389/2017); Fotios Batzios (n° 0390/2017); Francisco Milde (n° 0391/2017); (*) (n° 0392/2017); (*) (n° 0393/2017); (*) (n° 0394/2017); Jens Genzer (n° 0395/2017); (*) (n° 0396/2017); Rocío Sánchez López-Ibáñez (n° 0397/2017); Laura Ferrara (n° 0398/2017); (*) (n° 0399/2017); (*) (n° 0400/2017); (*) (n° 0401/2017); Véronique Desrame (n° 0402/2017); Christopher Blackmore (n° 0403/2017).

Il-petizzjoni Nru 0313/2017 tneħħiet mir-reġistru b'segwitu għall-irtirar tagħha mill-petizzjonant wara li ġiet irreġistrata.

Il-President ħabbar li fid-data 15 ta' Mejju 2017, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 215(15) tar-Regoli ta' Proċedura, irrefera lill-kumitat responsabbli l-petizzjonijiet mibgħuta minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi li la jkunu ċittadini tal-Unjoni Ewropea u lanqas ikunu residenti fi Stat Membru, u lanqas ma jkollhom l-uffiċċju reġistrat fi Stat Membru.


19. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 6 ta' April 2017)

Kumitat AFCO

- Kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew (2017/2054(INL))

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 46 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11 ta' Mejju 2017)

Kumitat TRAN

- Manipulazzjoni tal-odometri fil-vetturi bil-mutur: reviżjoni tal-qafas legali tal-UE (2017/2064(INL))

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 6 ta' April 2017)

Kumitat BUDG

- Riforma tas-sistema ta' riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea (2017/2053(INI))
(opinjoni: AFCO, AGRI, ENVI, EMPL, ECON, CONT, INTA)

- Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 (2017/2052(INI))
(opinjoni: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, INTA, TRAN, REGI)

Kumitat ENVI

- Governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna fil-kuntest tal-SDGs 2030 (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI))
(opinjoni: PECH, TRAN (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11 ta' Mejju 2017)

Kumitat INTA

- Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Kummerċjali Komuni (2017/2070(INI))
(opinjoni: EMPL)

- Lejn strateġija għall-kummerċ diġitali (2017/2065(INI))
(opinjoni: ITRE, LIBE, IMCO)

Kumitat BUDG

- Rapport Annwali dwar l-Attivitajiet Finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment (2017/2071(INI))
(opinjoni: INTA, REGI, ECON (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat ECON

- Unjoni Bankarja - Rapport Annwali 2017 (2017/2072(INI))

- Pjan ta' Azzjoni dwar is-Servizzi Finanzjarji għall-Konsumatur (COM(2017)0139 - 2017/2066(INI))
(opinjoni: IMCO)

Kumitat IMCO

- Implimentazzjoni tad-Direttiva 2005/36/KE fir-rigward tar-regolamentazzjoni u l-ħtieġa ta' riforma fis-servizzi professjonali (2017/2073(INI))
(opinjoni: EMPL)

Kumitat TRAN

- Strateġija Ewropea dwar Sistemi Kooperattivi ta' Trasport Intelliġenti (COM(2016)0766 - 2017/2067(INI))
(opinjoni: LIBE, IMCO)

Kumitat LIBE

- Il-ġlieda kontra ċ-Ċiberkriminalità (2017/2068(INI))
(opinjoni: ITRE, INTA, IMCO)

Kumitat PETI

- Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE 2017: Insaħħu d-Drittijiet taċ-Ċittadini f'Unjoni ta' Tibdil Demokratiku (2017/2069(INI))
(opinjoni: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat JURI

- L-iskambju transfruntier bejn l-Unjoni u l-pajjiżi terzi ta’ kopji b’format aċċessibbli ta’ xogħlijiet jew materjal ieħor protett bid-dritt tal-awtur u bi drittijiet relatati għall-ġid tal-persuni għomja, b’diżabbiltà fil-vista jew li b’xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat (COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: JURI
opinjoni: PETI, CULT, EMPL, INTA, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Miżuri biex tiġi salvagwardjata s-sigurtà tal-provvista tal-gass (COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli ITRE
opinjoni: AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 6 ta' April 2017)

Kumitat ENVI

- Governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna fil-kuntest tal-SDGs 2030 (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI))
(opinjoni: PECH, TRAN (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11 ta' Mejju 2017)

Kumitat BUDG

- Rapport Annwali dwar l-Attivitajiet Finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment (2017/2071(INI))
(opinjoni: INTA, REGI, ECON)
(Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat PETI

- Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE 2017: Insaħħu d-Drittijiet taċ-Ċittadini f'Unjoni ta' Tibdil Demokratiku (2017/2069(INI))
(opinjoni: FEMM, AFCO, CULT, LIBE)
(Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Deċiżjoni li għandha tkun applikata l-proċedura b'laqgħat konġunti ta' kumitati (Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 6 ta' April 2017)

- Sistema ta' ċertifikazzjoni tal-Unjoni għal apparat ta' kontroll tas-sigurtà tal-avjazzjoni (COM(2016)0491 - C8-0366/2016 - 2016/0236(COD))
Kumitati: IMCO, TRAN
(opinjoni: LIBE)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11 ta' Mejju 2017)

- Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija (COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD))
Kumitati: ENVI, ITRE
(opinjoni: DEVE, AGRI, BUDG, ECON, IMCO)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 108 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFET

- Rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar in-negozjati dwar il-Ftehim Komprensiv UE-Ażerbajġan (2017/2056(INI))

Kumitat INTA

- Rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar in-negozjati rigward il-modernizzazzjoni tal-pilastru tal-kummerċ tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ċilì (2017/2057(INI))


20. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


21. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru fid-dati 31 ta' Mejju 2017 u 1 ta' Ġunju 2017.


22. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 15.40.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski, Žitňanská


Anness 1 - Deċiżjoni li jinbdew negozjati interistituzzjonali: Il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal-media awdjoviżiva fid-dawl tar-realtajiet tas-suq li qed jinbidlu

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Batten, Beghin, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Woolfe

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Avviż legali - Politika tal-privatezza