Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 31 mai 2017 - Bruxelles

4. Componența Parlamentului

Autoritățile competente din Republica Franceză au comunicat alegerea lui Thierry Cornillet și a Patriciei Lalonde pentru a le înlocui pe Sylvie Goulard și, respectiv, Marielle De Sarnez, în calitate de deputați în Parlamentul European, cu efect din 18 mai 2017.

Parlamentul a luat act de alegerea acestora.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Thierry Cornillet et Patricia Lalonde se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate