Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 - Βρυξέλλες

5. Σύνθεση των επιτροπών

Κατόπιν αιτήματος της ομάδας ALDE, το Κοινοβούλιο επικυρώνει τις εξής αποφάσεις:

επιτροπή INTA: Patricia Lalonde

επιτροπή ECON: Thierry Cornillet

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου