Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 31. maj 2017 - Bruxelles

7. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så vidt angår kaliumpolyaspartat (D050363/02 - 2017/2700(RPS) - frist: 17. juli 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 for at tilpasse auktioneringen af kvoter til afgørelse (EU) 2015/1814 og med henblik på at opføre en auktionsplatform på listen, der agtes udpeget af Det Forenede Kongerige (D050682/01 - 2017/2698(RPS) - frist: 16. august 2017)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik