Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 31. toukokuuta 2017 - Bryssel

7. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta kaliumpolyaspartaatin osalta (D050363/02 - 2017/2700(RPS) - määräaika: 17. heinäkuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 1031/2010 muuttamisesta päästöoikeuksien huutokauppaamisen yhdenmukaistamiseksi päätöksen (EU) 2015/1814 kanssa sekä Yhdistyneen kuningaskunnan nimeämän huutokauppapaikan luetteloimiseksi (D050682/01 - 2017/2698(RPS) - määräaika: 16. elokuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 54 artikla)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö