Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 31. svibnja 2017. - Bruxelles

7. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u pogledu kalijeva poliaspartata (D050363/02 - 2017/2700(RPS) - : 17 srpanj 2017)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010 radi usklađivanja prodaje emisijskih jedinica na dražbi s Odlukom (EU) 2015/1814 i radi uvrštavanja dražbovne platforme koju imenuje Ujedinjena Kraljevina na popis (D050682/01 - 2017/2698(RPS) - : 16 kolovoz 2017)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti