Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. gegužės 31 d. - Briuselis

7. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl kalio poliaspartato iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas (D050363/02 - 2017/2700(RPS) - Terminas: 17 Liepos 2017)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo, siekiant apyvartinių taršos leidimų pardavimą aukcione suderinti su Sprendimu (ES) 2015/1814 ir į sąrašą įtraukti aukciono platformą, kurią paskirs Jungtinė Karalystė, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 (D050682/01 - 2017/2698(RPS) - Terminas: 16 Rugpjūčio 2017)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

Teisinė informacija - Privatumo politika