Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 31 maja 2017 r. - Bruksela

7. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do poliasparaginianu potasu (D050363/02 - 2017/2700(RPS) - termin: 17 lipca 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1031/2010 w celu dostosowania do decyzji (UE) 2015/1814 sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji oraz w celu wpisania do wykazu platformy aukcyjnej, która ma zostać wyznaczona przez Zjednoczone Królestwo (D050682/01 - 2017/2698(RPS) - termin: 16 sierpnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI
opinia: ITRE (art. 54 regulaminu)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności