Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 31. maj 2017 - Bruselj

7. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu sta bila predložena naslednja osnutka izvedbenih ukrepov, ki sodita v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede kalijevega poliaspartata (D050363/02 - 2017/2700(RPS) - rok: 17. julij 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 1031/2010 zaradi uskladitve prodaje pravic na dražbi s Sklepom (EU) 2015/1814 in navedbe dražbenega sistema, ki ga imenuje Združeno kraljestvo (D050682/01 - 2017/2698(RPS) - rok: 16. avgust 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov