Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 31. svibnja 2017. - Bruxelles

8. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Europske unije i kojom se stavljaju izvan snage uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 i (EZ) br. 216/96 (C(2017)03212 - 2017/2707(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18 svibanj 2017

upućeno nadležnom odboru: JURI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem načela i smjernica za dobru proizvođačku praksu u proizvodnji ispitivanih lijekova za humanu uporabu te utvrđivanjem aranžmana za inspekcije (C(2017)03368 - 2017/2710(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 23 svibanj 2017

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 607/2009 u pogledu sorti vinove loze i njihovih sinonima koji se mogu navesti na etiketi vina (C(2017)03398 - 2017/2708(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 19 svibanj 2017

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 1395/2014 o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih malih pelagijskih vrsta i ribolov u industrijske svrhe u Sjevernome moru (C(2017)03419 - 2017/2711(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 24 svibanj 2017

upućeno nadležnom odboru: PECH

Odluka Komisije o povlačenju sljedećih delegiranih akata:

- Povlačenje Delegirane uredbe Komisije C(2017)00393 od 2. veljače 2017. o prilagodbi Priloga III. Uredbi (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže (C(2017)03722 – 2017/2556(DEA))

Datum primitka: 29. svibnja 2017.

Upućeno nadležnom odboru: TRAN

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti