Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. május 31., Szerda - Brüsszel

8. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az európai uniós védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint a 2868/95/EK és a 216/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (C(2017)03212 - 2017/2707(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. május 18.

utalva az illetékes bizottsághoz: JURI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az emberi felhasználásra szánt vizsgálati gyógyszerek helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelveknek és iránymutatásoknak, valamint az inspekció szabályainak meghatározása révén történő kiegészítéséről (C(2017)03368 - 2017/2710(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. május 23.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 607/2009/EK rendeletnek a borok címkéin feltüntethető borszőlőfajtanevek és szinonimáik tekintetében történő módosításáról (C(2017)03398 - 2017/2708(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. május 19.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az egyes kisméretű nyílt tengeri fajoknak és ipari célból halászott halfajoknak az Északi-tengeren történő halászatára vonatkozó visszadobási terv elkészítéséről szóló 1395/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2017)03419 - 2017/2711(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. május 24.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

A Bizottság határozata a következő, felhatalmazáson alapuló jogi aktus visszavonásáról:

- A Bizottságnak a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének kiigazításáról szóló, 2017. február 2-i, C(2017)00393 felhatalmazáson alapuló rendeletének visszavonása (C(2017)03722 – 2017/2556(DEA))

A beérkezés időpontja: 2017. május 29.

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat