Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. gegužės 31 d. - Briuselis

8. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2868/95 ir (EB) Nr. 216/96 (C(2017)03212 - 2017/2707(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. gegužės 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: JURI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 536/2014 ir nustatomi žmonėms skirtų tiriamųjų vaistų gerosios gamybos praktikos principai ir gairės ir patikrinimų tvarka (C(2017)03368 - 2017/2710(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. gegužės 23 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 607/2009 nuostatos dėl vyninių vynuogių veislių pavadinimų ir jų sinonimų, kurie gali būti nurodyti vynų etiketėse (C(2017)03398 - 2017/2708(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. gegužės 19 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1395/2014, kuriuo nustatomas tam tikros mažųjų pelaginių žuvų žvejybos ir pramoninės žvejybos Šiaurės jūroje žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2017)03419 - 2017/2711(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. gegužės 24 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

Komisijos sprendimas panaikinti šį deleguojąjį aktą:

- 2017 m. vasario 2 d. deleguotojo reglamento C(2017)00393 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių III priedo pritaikymo (C(2017)03722 – 2017/2556(DEA)) panaikinimas

Gavimo data: 2017 m. gegužės 29 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

Teisinė informacija - Privatumo politika