Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 31. maijs - Brisele

8. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Eiropas Savienības preču zīmi un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 2868/95 un (EK) 216/96 (C(2017)03212 – 2017/2707(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 18. maiju.

Nodots atbildīgajai komitejai: JURI.

- Komisijas Deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu(ES) Nr. 536/2014, sīkāk norādot pētāmo cilvēkiem paredzēto zāļu labas ražošanas prakses principus un pamatnostādnes un inspekciju kārtību (C(2017)03368 – 2017/2710(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 23. maiju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Regulu (EK) Nr. 607/2009 groza attiecībā uz vīna vīnogu šķirnēm un to sinonīmiem, kurus drīkst norādīt vīna marķējumā (C(2017)03398 – 2017/2708(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 19. maiju.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 1395/2014, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām mazo pelaģisko sugu zvejniecībām un rūpnieciskajām zvejniecībām, kas darbojas Ziemeļjūrā (C(2017)03419 – 2017/2711(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 24. maiju.

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

Komisijas lēmums par šāda deleģētā akta atsaukšanu:

- Komisijas 2017. gada 2. februāra Deleģētās regulas C(2017)00393 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1315/2013 par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai III pielikuma pielāgošanu (C(2017)03722 – 2017/2556(DEA)) atsaukšana

Saņemšanas datums: 2017. gada 29. maijs.

Nodots atbildīgajai komitejai TRAN.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika