Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 31 maja 2017 r. - Bruksela

8. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 i (WE) nr 216/96 (C(2017)03212 - 2017/2707(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 18 maja 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 poprzez określenie zasad i wytycznych dobrej praktyki wytwarzania w odniesieniu do badanych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz ustaleń dotyczących prowadzenia inspekcji (C(2017)03368 - 2017/2710(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 23 maja 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 607/2009 w odniesieniu do odmian winorośli i ich synonimów, które można umieszczać na etykietach win (C(2017)03398 - 2017/2708(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 19 maja 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1395/2014 ustalające plan w zakresie odrzutów dla niektórych połowów małych gatunków pelagicznych i połowów do celów przemysłowych na Morzu Północnym (C(2017)03419 - 2017/2711(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 24 maja 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

Decyzja Komisji dotycząca wycofania następującego aktu delegowanego:

- Wycofanie rozporządzenia delegowanego C(2017)00393 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania załącznika III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (C(2017)03722 – 2017/2556(DEA))

Data otrzymania: 29 maja 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności