Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 31 maj 2017 - Bryssel

10. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

—   (O-000031/2017) från Linnéa Engström, för utskottet PECH, till kommissionen: FN-konferens på hög nivå för att stödja genomförandet av mål 14 för hållbar utveckling (FN:s oceankonferens) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017);

—   (O-000032/2017) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till rådet: Resiliens som en strategisk prioritering för EU:s yttre åtgärder (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017);

—   (O-000033/2017) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen: Resiliens som en strategisk prioritering för EU:s yttre åtgärder (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017);

—   (O-000034/2017) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik): Resiliens som en strategisk prioritering för EU:s yttre åtgärder (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy