Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 31. maj 2017 - Bruxelles

11. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden maj II 2017 (PE 605.461/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Onsdag

Formanden foreslog med støtte fra de politiske grupper at ændre redegørelsen fra Kommissionen om den flerårige ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2018-2022 (punkt 27 i PDOJ) til redegørelser fra Kommissionen og Rådet.

Parlamentet godkendte dette forslag.

Torsdag

Formanden meddelte, at betænkningen af Heidi Hautala om ophævelse af Béla Kovács' immunitet (A8-0203/2017) ville blive sat til afstemning under afstemningstiden den følgende dag, torsdag den 1. juni 2017.

Arbejdsplanen fastsattes således.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik